Politieke standpunten onderwerp Wonen

Op dinsdag 17 maart kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Er zijn verschillende standpunten over het onderwerp Wonen binnen de politieke partijen. Leefbaarheid en veiligheid in wijken staan ook op de agenda. In diverse programma’s is daar aandacht voor. Voorbeelden van andere thema’s die worden uitgelicht door verschillende partijen:

  • Huurtoeslag: de standpunten wisselen, van de huurtoeslag intact laten tot een forse vereenvoudiging.
  • Verduurzaming: isolatie heeft een prominente plek in veel programma’s. Vooral in de vorm van subsidies en financiële ondersteuning vanuit overheid. 
  • Wonen en zorg: de langer thuis wonende ouderen krijgen ook veel aandacht in de programma’s. Bijna alle politieke partijen hebben hierover specifieke punten in hun programma’s. 

Handig overzicht
Voor iedereen die nog niet weet op wie die gaat stemmen is voor het onderwerp Wonen een handig overzicht gemaakt.  StemWijzer Tweede Kamerverkiezingen 2021 kan ook helpen bij het maken van een keuze.