Het WSN Huurderspanel zoekt enthousiaste huurders

Het WSN Huurderspanel is een groep huurders die af en toe door ons wordt gevraagd om hun mening te geven. Over onderwerpen die voor huurders van belang zijn en die kunnen bijdragen aan plezierig, goed en veilig wonen. Denk bijvoorbeeld aan plannen om een wijk, buurt of complex te verbeteren, nieuwe producten en services van WSN, de keuzes voor nieuwbouw of onze digitale dienstverlening. We vragen huurders vier keer per jaar, persoonlijk of digitaal met ons mee te denken. 

Bent u huurder en enthousiast?  Dan kunt u zich direct aanmelden of meer informatie lezen over het Huurderspanel.