Klacht melden over WSN

Een vraag of reparatie is nog geen klacht...

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je met plezier woont. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Als dat zo is, dan willen we dat graag horen.

  • Is er iets stuk of kapot aan je woning? Dan gaat het om een reparatie en kun je een reparatieafspraak inplannen.
  • Ben je niet tevreden over een van onze medewerkers? Neem contact op met de betreffende medewerker om samen een oplossing te vinden. 
  • Ben je niet tevreden over onze dienstverlening of geleverde service? Laat het ons weten via ons online contactformulier.  
Heb je bovenstaande stappen al gezet en heb je het idee dat je er niet uit gaat komen? Start dan een officiële klachtenprocedure.

Gerelateerde vragen

Ik heb een klacht over jullie dienstverlening. Waar kan ik terecht?

Algemeen

  1. Neem contact op met de desbetreffende medewerker van WSN. Dit kan via (033) 247 74 00.
  2. Heb je niet het idee dat jullie er samen uitkomen? Maak dan een klachtenmelding.
  3. Ben je niet tevreden met het antwoord van WSN op je klacht? Ga dan naar de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied (bij klachten over onze dienstverlening) of de Huurcommissie (bij klachten over huurprijzen of onderhoud).

Let op: een klacht moet je altijd eerst bij WSN melden. Anders worden ze niet door de commissies behandeld. WSN moet natuurlijk ook de kans krijgen om het probleem of klacht op te kunnen lossen.

Meer over dit onderwerp

Ik ben niet tevreden met de oplossing die jullie mij bieden. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als je niet tevreden bent met de manier waarop je officiële klacht door WSN is afgehandeld. Of met de voorgestelde oplossing. Dan kun je terecht bij:

  1. Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied: bij het niet nakomen van gemaakte afspraken, onvoldoende informatie verstrekking, geen tijdige actie of slechte dienstverlening. 
  2. Huurcommissie: met klachten over huurverhoging, huurverlaging, onderhoud of renovatie, servicekosten, kosten voor nutsvoorzieningen en energieprestatievergoedingen. 
Meer over dit onderwerp

Ik heb een klacht ingediend bij de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

Op www.gcvalleigebied.nl vind je meer informatie over het indienen en afhandelen van een klacht door de geschillencommissie.

Meer over dit onderwerp