Leden van de rvc


De heer drs. J.A.M. (Jos) Vreeswijk (1954), voorzitter

Directeur/eigenaar Trifold, Human Capital Advies. Deskundigheid: HR en volkshuisvesting. Nevenfuncties: voorzitter Stichting Cedeo, lid redactie “Tijdschrift voor Management Development”. Lid Remuneratiecommissie.


De heer H. (Henk) Luigjes (1957), vice-voorzitter
Vennoot bij HLG accountants en belastingadviseurs in Leusden. Deskundigheid: financieel economisch. Nevenfuncties: voorzitter Stichting Weeshuis te Nijkerk, bestuurslid Festival der Volken, bestuurslid K.V. Sparta Nijkerk. Voorzitter Auditcommissie.


De heer R. (Renze) Krol (1962)
Ontwikkelingsmanager Vastgoed, Zorggroep Siza Arnhem. Deskundigheid: vastgoed. Nevenfuncties: bestuurslid College van Kerkrentmeesters (Protestantse gemeente Leusden), vice-voorzitter Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad-Utrecht. Benoemd op voordracht van HuurdersOrganisatie Nijkerk. Lid Auditcommissie.


Mevrouw mr. T.J.C.M. (Dorianne) Broekman (1965)
Partner-advocaat bij WERK Advocaten in Hilversum. Deskundigheid: governance en juridische zaken. Nevenfuncties: vice-voorzitter raad van commissarissen Woningstichting Naarden, voorzitter Begeleidingscommissie en voorzitter CAO Ontslagcommissie Aspen Pharma Oss. Voorzitter Remuneratiecommissie.


Mevrouw drs. A.D. (Anoushka) Wajer (1971)
Partner bij GovernanceQ, bestuursadviseur en interim-manager. Daarnaast ook als visitator werkzaam voor Raeflex. Voormalig statutair directeur Rabobank Flevoland. Deskundigheid: volkshuisvesting en governance. Benoemd op voordracht van HuurdersOrganisatie Nijkerk. Lid Auditcommissie.