Raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt integraal toezicht op het bestuur en de algemene zaken van Woningstichting Nijkerk. De raad van commissarissen van WSN heeft vijf leden en twee vaste commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. In het Reglement RvC staan de regels die de raad van commissarissen en de afzonderlijke leden moeten naleven rond taken, aanstellingen en relaties met anderen.

Dit zijn de leden van de rvc

Auditcommissie
De Auditcommissie ondersteunt en adviseert de raad van commissarissen over haar toezichthoudende taak en bereidt relevante besluitvorming voor.

Commissie 'Mens en Organisatie'
De commissie 'Mens en Organisatie' ondersteunt en adviseert de raad van commissarissen over werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de bestuurder en de leden van de raad.

Rooster van benoeming en aftreden

Naam Benoemd Herbenoemd Herbenoembaar Uiterlijk aftredend Onafhankelijk Op voordracht van HO Nijkerk Lid van
J.A.M. Vreeswijk 01-09-'16 01-09-'20 nvt 01-09-'24 x   Commissie 'Mens en Organisatie'
R. Krol 01-01-'19 01-01-'23 nvt 01-01-'27 x x Auditcommissie
A.D. Wajer 04-10-'19   04-10-'23 04-10-'27 x x Auditcommissie
J.M. de Boer 01-01-'23   01-01-'27 01-01-'31 x   Auditcommissie