Woningcorporaties Eemvallei maken signalering mogelijk

Woningcorporaties verhuren en onderhouden woningen. Maar net zo belangrijk: zij doen hun best om huurders zo fijn mogelijk te laten wonen. Waar mensen wonen zijn er ook huurders die problemen veroorzaken. Dat is vaak vervelend voor de buren, maar vaak ook voor de persoon zelf. Daarom helpen woningcorporaties in de regio Eemvallei, waar ook WSN onder valt, zo goed mogelijk alle mensen in zo’n situatie. Maar soms zijn de problemen te groot of is de overtreding te ernstig. Denk dan aan:

  • zeer ernstige overlast voor omwonenden
  • een gevaar vormen voor anderen
  • agressief gedrag vertonen
  • de woning voor andere doeleinden gebruiken dan wonen zoals hennepteelt
  • grote huurschuld 
  • fraude bij het accepteren van de woning 

Signaleren
In deze situaties willen woningcorporaties voorkomen dat deze huurder niet weer problemen veroorzaakt. Onder afgesproken voorwaarden kunnen (kandidaat) huurders dan worden gesignaleerd. Dit betekent dat de huurder voor een bepaalde periode (één tot vijf jaar) niet kan reageren op de sociale huurwoningen die worden aangeboden via DAK regio Eemvallei. De huurder ontvangt altijd een bevestiging wanneer hij of zij is gesignaleerd.

Duidelijke afspraken
De corporaties in regio Eemvallei hebben afspraken gemaakt over wanneer en hoe lang iemand gesignaleerd kan worden. Dit doen ze niet zomaar. Dat doen ze alleen maar volgens strenge regels. Deze regels zijn vastgelegd in een protocol. Dit protocol opgesteld volgens de richtlijnen van de Privacywet en de Autoriteit persoonsgegevens. In het protocol is ook vastgelegd dat een huurder bezwaar kan maken tegen de signalering.

Meer weten over signalering?
Op deze pagina van Woningnet vind je meer informatie. Hier vind je ook het protocol.