Goede resultaten WSN bij Aedes benchmark 2023

Het is belangrijk om inzicht te hebben in onze prestaties en hoe Woningstichting Nijkerk het doet in vergelijking met andere corporaties. Daar leren we met elkaar van. De resultaten van de Aedes benchmark voor WSN zien er in 2023 goed uit.

Michiel van Baarsen, directeur-bestuurder WSN: “We zijn echt blij met de resultaten. WSN scoort op nagenoeg alle onderdelen een ‘A-score’. Voor 'Klanttevredenheid' scoren we een 8,7 voor 'nieuwe huurders', een 8,0 voor 'reparaties' en een 7,6 voor 'vertrokken huurders'. Een resultaat om trots op te zijn!”We lichten een aantal gebieden toe:
Op het gebied van 'Onderhoud & Verbetering' presteren we uitstekend dankzij onze lage onderhoudskosten. Bovendien hebben onze woningen een hoge kwaliteit en zijn ze relatief duurzaam.

Onze 'Duurzaamheid'-score is sterk dankzij de (gemiddeld) relatief goede isolatie van onze woningen. De CO2-uitstoot is echter 'gemiddeld'. Dat komt onder meer door het relatief hoge aantal (grote) eengezinswoningen. Het benadrukt daarnaast het belang om huurders te blijven helpen bij het verminderen van hun energieverbruik door aanpassingen in stook- en ventilatiegedrag.

Onze hoge score op 'Beschikbaarheid en Betaalbaarheid' komt doordat WSN relatief veel nieuwe woningen bouwt. En veel woningen toewijst aan huurders met de laagste inkomens. Daarbij geldt natuurlijk wel dat we ook oog moeten blijven hebben dat onze complexen leefbaar blijven. De huurinkomsten moeten ook op peil blijven. Anders kunnen we in de toekomst niet meer investeren.

Op het onderdeel ‘Bedrijfslasten’ scoren we een C. WSN heeft zo'n 10% hogere bedrijfslasten dan gemiddeld. Dit komt deels door onze kleinere omvang maar ook doordat we veel ambities hebben. En we maken die ambities ook waar. Dit neemt natuurlijk niet weg dat we ook altijd goed blijven letten op onze kosten!