Waarom een huurverhoging?

Juist in deze tijden wordt duidelijk hoe belangrijk het is om een goed dak boven je hoofd te hebben. WSN biedt haar huurders een goed dak boven het hoofd. De vraag naar extra huurwoningen is ongekend hoog en daarom bouwt WSN de komende paar jaar bijna 400 nieuwe woningen. Hierdoor kunt u doorstromen en/of hebben we ruimte voor woningzoekenden. Dit is belangrijk in deze wooncrisis. Bestaande woningen blijven we goed onderhouden en op termijn gaan we ze verder verduurzamen. Daar hebben we de gelden van de huurverhoging voor nodig. Alles over de huurverhoging 2020 leest u hier.

Hoe gaat WSN om met de huurverhoging
WSN heeft besloten om de huur voor de sociale huurwoningen met de inflatie te verhogen (2,6% voor de sociale huurwoningen). Hierbij sluiten we aan bij het Sociaal Huurakkoord, gesloten tussen Aedes (branchevereniging van woningcorporaties) en de Woonbond (de vereniging voor sociale huurders). Meer dan 80% van de huurders krijgt een lagere huurverhoging. Wij beseffen dat elke euro voor u veel geld is. Daarom hebben Aedes en De Woonbond afgesproken dat huurders die het echt niet kunnen betalen een huurverlaging kunnen aanvragen of huurbevriezing krijgen. Weten wat dat inhoudt? Op deze link krijgt u hierover meer informatie.

Maatwerk voor huurders die dat nodig hebben
Huurders die problemen hebben met het betalen van de huur door de coronamaatregelen helpen wij graag. Hierover kunt u ook met ons contact opnemen, want wij zijn er ook voor u in moeilijke tijden en gaan samen op zoek naar een oplossing.