BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. Jaarlijks voor 1 mei ontvang je een brief met de nieuwe huurprijs.

Vragen over Jaarlijkse huurverhoging

Categoriëen

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Als u wilt verhuizen gelden de inkomensregels ook voor u.

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Ieder jaar vóór 1 mei ontvangt u de huurverhogingsbrief. In deze brief leest u of uw huur omhoog gaat, met welk percentage en het nieuwe huurbedrag.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Jaarlijks op 1 juli verhogen wij de huur. Dat is volgens de regels van de overheid.

Wat is de huurverhoging 2019 bij WSN?

Per 1 juli 2019 gaat de huur voor alle huurders van WSN met maximaal 2,3% omhoog. In de huurverhogingsbrief die wij voor 1 mei verstuurden staat het nieuwe huurbedrag.

Krijgt u een huurverhoging lager dan 2,3%? Dan komt dit doordat:

  • uw huurprijs anders hoger wordt dan hetgeen wij maximaal voor uw woning willen vragen;
  • uw huurprijs anders hoger wordt dan hetgeen wij maximaal voor uw woning mogen vragen op basis van de woningwaarderingspunten.

Waarom hebben sommige huurders een lagere huurverhoging gekregen?

Dit komt omdat er huurders zijn die met deze huurverhoging het plafond bereikt hebben van de huurprijs die wij op dit moment maximaal voor hun woning willen vragen.

Waarom hebben niet alle huurders huurverhoging gekregen?

Huurders die geen huurverhoging krijgen, betalen nu al een huurprijs, waarvan wij vinden dat dit de huurprijs is die we maximaal voor hun woning willen vragen.

Wat is het woningswaarderingsstelsel?

Iedere woning heeft woningwaarderingspunten, deze bepalen de maximale huurprijs van uw woning. Uw huurprijs komt nooit boven die prijs uit. Sterker nog, bij WSN ligt deze lager.

In de laatste huurverhogingsbrief vindt u het actuele aantal woningwaarderingspunten van uw woning. Op de website huurprijs en puntentelling van de rijksoverheid vindt u meer informatie.

Krijg ik nog huurtoeslag als de huur door de huurverhoging boven de sociale huurgrens (€ 737,14) stijgt?

Een zittende huurder die vóór het moment van huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, houdt zijn recht op huurtoeslag ook als de huur boven de grens uitkomt. Bij een nieuwe aanvraag moet de huur wel lager zijn dan de maximale huurtoeslaggrens (=liberalisatiegrens)

Ik ontvang mijn huurtoeslag rechtstreeks van de Belastingdienst. Ik ga per 1 juli meer huur betalen. Hoe pas ik de huurtoeslag aan?

Wij geven de nieuwe huurprijzen per 1 juli van elk jaar door aan de belastingdienst. Verandert uw huur op een ander moment dan moet u dit zelf doorgeven aan de belastingdienst. Dit kan via website van de Belastingdienst Toeslagen.

Ik heb klachten over de technische staat van mijn woning. Daarom wil ik de huurverhoging weigeren. Kan dat?

Nee, u kunt de huurverhoging niet weigeren. Ook bezwaar maken vanwege ernstige onderhoudsgebreken is niet mogelijk.

Als u klachten heeft vanwege ernstige onderhoudsgebreken, dan kunt u het hele jaar bij de Huurcommissie terecht. Voordat de commissie uw zaak behandelt, moet u het gebrek eerst bij ons melden. Dit kan door contact met ons op te nemen of een reparatieverzoek in te dienen.

Wij moeten het gebrek binnen 6 weken verhelpen. Gebeurt dit niet, dan kunt u de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Als de Huurcommissie vindt dat u gelijk heeft, kan zij besluiten uw huur te verlagen.

Kosten
Aan het doorlopen van de procedure zijn kosten verbonden. De zogenaamde legeskosten. U betaalt een bedrag van € 25,00. Woningstichting Nijkerk betaalt ook legeskosten. Wie gelijk krijgt van de Huurcommissie, krijgt de betaalde legeskosten terug.

Is bezwaar maken tegen de huurverhoging zinvol?

U mag altijd bezwaar maken tegen de huurverhoging. Echter, omdat WSN niemand een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gegeven en de huurverhoging lager is dan wat wettelijk minimaal is toegestaan (4,1 %), heeft dit weinig zin.

Wilt u toch bezwaar maken? Gebruik dan het formulier Bezwaarschrift Huurverhoging 2019.

Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging?

Gebruik hiervoor het formulier Bezwaarschrift Jaarlijkse huurverhoging. Dit formulier moet voor 1 juli 2019 bij ons binnen zijn. Wij beoordelen of uw bezwaar terecht is en de of de huurprijs alsnog wordt aangepast. Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, informeren wij u over de mogelijke vervolgstappen.

Huurt u een vrije sector woning, dan kunt u alleen bezwaar maken via de kantonrechter.

Ik huur een vrije sector huurwoning (huurprijs boven de € 737,14). Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

In het geval van een vrije sector woning, huurt u een geliberaliseerde woning en kunt u alleen bezwaar maken via de kantonrechter.

Hoe weet ik of ik een sociale huurwoning of een vrije sector woning huur?

De huurliberalisatiegrens bepaalt of u een sociale huurwoning bewoont of een woning in de vrije sector. Was de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de toen geldende huurliberalisatiegrens? Dan heeft u een sociale-huurwoning. Was de aanvangshuurprijs hoger? Dan heeft u een geliberaliseerde (vrije-sector) woning. Op Rijksoverheid.nl ziet, u aan de hand van huurprijs bij start van het hoorcontract, of u een sociale huurwoning of vrije sector woning bewoont.

Vorig jaar kreeg ik geen huurverhoging. In de brief stond “U betaalt de huurprijs die wij op dit moment maximaal voor uw woning willen vragen.” Waarom krijg ik nu wel huurverhoging?

Jaarlijks kijken wij welke huren bij de woningen passen. “Op dit moment” betekent dit niet, dat u nooit meer een  huurverhoging zou krijgen. Met andere woorden het ene jaar kan dit voordeliger voor u uitpakken dan het andere jaar. Wij doen er alles aan om de huur zo laag mogelijk te houden.

Persoonlijk contact?