Trots! Samenwerking met Altijd Iemand In De Buurt

Het is officieel, WSN en Altijd Iemand In De Buurt gaan samenwerken om cliënten die extra begeleiding nodig hebben tijdelijk te huisvesten. Altijd Iemand In De Buurt huurt voor een periode van 10 jaar 8 Opstapwoningen van Woningstichting Nijkerk. Het gaat om de Opstapwoningen aan Van der Krolstraat in Nijkerk.


Op de foto: de Opstapwoningen Spoorkamp II, Erik de Ruiter, directeur Altijd Iemand In De Buurt
en Peter Toonen, directeur-bestuurder WSN en Mike, cliënt AIIDB.

Een mooie samenwerking
Peter Toonen, directeur-bestuurder WSN: “Dit is een mooie samenwerking waarmee we een thuis bieden aan mensen voor wie reguliere woon- en opvangvoorzieningen niet passend zijn. Altijd Iemand In De Buurt en WSN willen beiden het verschil maken voor klanten en cliënten. De Opstapwoningen zijn er voor verschillende doelgroepen zoals spoedzoekers, jongeren en statushouders, met een tijdelijk huurcontact. De kwetsbare mensen met een woon- én zorgvraag willen we ook graag een veilig thuis bieden.” Eind januari zijn de laatste Opstapwoningen van het nieuwbouwproject Spoorkamp II opgeleverd. Er staan 49 woningen waarvan Altijd Iemand In De Buurt er 8 huurt.

Altijd Iemand in de Buurt
Altijd Iemand In De Buurt is er voor iedereen die extra begeleiding of hulp nodig heeft bij het deelnemen aan de samenleving. Naast zorg vanuit de WMO en bemoeizorg is er ook forensische zorg. Ook ondersteunt Altijd Iemand In De Buurt mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische achtergrond. Erik de Ruiter, directeur Altijd Iemand In De Buurt: “Door deze samenwerking krijgen mensen een kans om zelfstandig te leren wonen en na 2 jaar door te stromen naar een eigen woning. Wij doen dat door veel in contact te zijn met onze cliënten. Net als WSN zijn wij ook altijd dichtbij.”