Meer sociale huurwoningen, weg met de verhuurderheffing!

Vorige maand maakten we nog 20 woningzoekenden blij met een nieuw appartement in Nijkerkerveen. En er volgt nog meer. In Hoevelaken leveren we bijvoorbeeld nog 36 rug-aan-rug woningen op. Dit is natuurlijk goed nieuws, maar de vraag naar betaalbare huurwoningen is ook in de gemeente Nijkerk al jaren gigantisch, waardoor de druk op de woningmarkt alleen maar toeneemt.

Peter Toonen, directeur bestuurder WSN: ‘‘Sinds 2013 betaalde WSN al meer dan 10 miljoen euro aan verhuurderheffing. Allemaal geld van onze huurders dat rechtstreeks naar Den Haag gaat, terwijl we hiermee ook 150 woningen hadden kunnen bouwen of 450 woningen hadden kunnen verduurzamen.”

Harke Dijksterhuis, wethouder gemeente Nijkerk: “Ik roep de onderhandelaars aan de Haagse formatietafel op om deze verhuurdersheffing nog eens kritisch tegen het licht te houden. Alle inzet is nu nodig om onze (kwetsbare) inwoners een dak boven hun hoofd te kunnen blijven geven. De gemeente Nijkerk heeft veel plannen. Zo willen we tot 2023 gemiddeld minimaal 75 nieuwe sociale huurwoningen per jaar bouwen. Met de nieuwbouw wordt ook meteen rekening gehouden met de duurzaamheid en energiezuinigheid van nieuwe woningen. Er worden uitsluitend gasloze woningen gebouwd en we zijn bezig met de verduurzaming van alle wijken in Nijkerk. Om dit te realiseren hebben we WSN die eigenaar is van 24% van alle woningen in de gemeente hard nodig."