Meer huurders hebben recht op Huurtoeslag!

Door een wetswijziging komen sinds 2020 meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag dan voorheen. De zogenaamde harde inkomensgrenzen zijn afgeschaft. Veel huurders weten dit nog niet en lopen hierdoor huurtoeslag mis. . 

Vroeger (tot en met 2019) kon in één keer de huurtoeslag volledig wegvallen, wanneer je over een grens ging qua inkomen. Een stijging van enkele euro’s kon er dus voor zorgen dat alle huurtoeslag wegviel.

Nu (vanaf 1 januari 2020) gaat dat anders. Bij een kleine stijging van het inkomen valt niet langer de complete huurtoeslag weg, maar zal deze misschien iets afnemen.

Bekijk of je in aanmerking komt
Op www.toeslagen.nl/huurtoeslag kun je zelf bekijken of je alsnog in aanmerking komt voor huurtoeslag over 2020. Kom je in aanmerking? Dien dan vóór 1 september 2021 je aanvraag in. Of neem contact op met de BelastingTelefoon via 0800-0543 (gratis). Ook kun je kijken op toeslagen.nl/hulp voor een toeslagenservicepunt bij jou in de buurt of andere hulp.