Huurverhoging 2022

Hogere huren voor verduurzaming en nieuwbouw

Het dagelijks leven is in een paar maanden tijd onverwacht flink duurder geworden. Dat voelt iedereen in zijn portemonnee. Toch heeft WSN besloten om de huur van de meeste woningen per 1 juli te verhogen. Dit doen we om een balans te vinden tussen het betaalbaar houden van de huren en de bijdrage die we moeten leveren aan de woningcrisis en klimaatcrisis. Voor 1 mei krijgt iedere huurder een persoonlijke brief met de nieuwe huurprijs.

Moeilijke boodschap
Wij zijn ons zeer bewust van de impact van deze moeilijke boodschap. De gevolgen van de stijgende prijzen zijn voor iedereen voelbaar. Een gedeelte van onze huurders heeft het hierdoor moeilijk en mogelijk neemt dat aantal nog toe. Over deze ontwikkelingen maken wij ons zorgen. Tegelijkertijd hebben wij een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het bouwen van betaalbare en duurzame woningen.

Bouwen en verder verduurzamen
Net als in de rest van Nederland is de woningnood in Nijkerk onverminderd hoog. De inkomsten uit de huren zijn hard nodig om te kunnen bouwen en verduurzamen. WSN wil de komende 3 jaar 225 nieuwe woningen bouwen. Ook investeren we tot 2030 jaarlijks ca. € 6 miljoen in de verduurzaming van bestaande woningen en herstructurering van verouderde woningen. 

Aantal huurders wordt ontzien
In lijn met het advies van de overheid, verhoogt WSN de huur met maximaal 2,3%. Toch krijgen niet alle huurders te maken met de maximale huurverhoging.

  • De woningen met de laagste energielabels (E, F en G) zijn uitgesloten van huurverhoging.
  • Daarnaast hanteert WSN al jaren een beleid waarbij de maximale huurprijs voor sociale huurwoningen is vastgesteld op gemiddeld 69% van wat wettelijk is toegestaan. Hierdoor krijgen zo’n 450 huurders dit jaar geen huurverhoging en ongeveer 200 huurders een lagere huurverhoging dan 2,3%.

Hulp voor huurders die dat nodig hebben
Ook in deze moeilijke tijd proberen we dichtbij te staan en te helpen waar dit kan. Huurders die in de knel raken met hun huurbetaling, ofwel door de huurverhoging of door andere onvoorziene omstandigheden, kunnen rekenen op onze hulp. WSN kan huurders die daar recht op hebben bijvoorbeeld een tijdelijke huurbevriezing of huurverlaging geven. Meer hierover lees je op de pagina Tijdelijke huurkorting of huurgewenning.

Informatie en veelgestelde vragen over de huurverhoging 2022