Huurverhoging 2022

Als huurder kun je te maken krijgen met drie soorten huurverhoging:

 • De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli.
 • Jaarlijkse wijziging van de servicekosten (indien van toepassing).
 • Huurverhoging na woningverbetering.

Jaarlijkse huurverhoging
Je ontvangt van ons jaarlijks voor 1 mei een brief over de huurverhoging per 1 juli. In deze brief kun je lezen welke huurverhoging voor jou van toepassing is en hoe je eventueel bezwaar kunt maken. De rijksoverheid stelt jaarlijks het maximale huurverhogingspercentage vast. 

Huurverhoging per 1 juli 2022

 • De huur van bijna al onze woningen (sociale huur en vrije sector), kamers, bergingen, parkeerplaatsen en garages wordt met maximaal 2,3% verhoogd.
 • De huur van zelfstandige woningen met een netto huur lager dan €300,- wordt verhoogd met €25,-.
 • Woningen met een E, F of G energielabel krijgen geen huurverhoging.

Lees ook ons nieuwsbericht: Hogere huren voor verduurzaming en nieuwbouw.

Bezwaar maken
Als je het niet eens bent met ons voorstel tot huurverhoging, kun je van 1 mei t/m 30 juni 2022 een bezwaarschrift naar ons toesturen. Maak daarvoor gebruik van het stappenplan en het bezwaarschrift op de site van de Huurcommissie

Huurverhoging na woningverbetering
De huur kan ook worden verhoogd nadat wij je woning hebben verbeterd, bijvoorbeeld bij een renovatie of bij het aanbrengen van extra isolerende maatregelen. Na deze werkzaamheden ervaar je meer comfort in je woning of daalt je energieverbruik. Daarom berekenen wij een deel van de kosten van de verbetering aan je door. Wij maken hierover altijd van tevoren samen afspraken.

Als betalen niet lukt: tijdelijke huurkorting
Als je inkomen sterk is gedaald of als je in betalingsproblemen komt, heeft WSN de mogelijkheid om je huur tijdelijk te verlagen of te bevriezen. Meer hierover lees je op de pagina Tijdelijke huurkorting of huurgewenning.

Veel gevraagd over Huurverhoging 2022

Met hoeveel procent wordt de huur verhoogd in 2022?

Algemeen

 • De huur van bijna al onze woningen (sociale huur en vrije sector), kamers, bergingen, parkeerplaatsen en garages wordt per 1 juli 2022 met maximaal 2,3% verhoogd.
 • De huur van zelfstandige woningen met een netto huur lager dan €300,-, wordt verhoogd met €25,-.
 • Woningen met een E, F of G energielabel krijgen geen huurverhoging.

Op 1 juli gaat de jaarlijkse huurverhoging in. Voor 1 mei ontvangt iedere huurder een persoonlijke brief met daarin de nieuwe huurprijs.

Waarom verhoogt WSN de huur in een tijd dat alles duurder wordt?

Algemeen

Het dagelijks leven is in een paar maanden tijd onverwacht flink duurder geworden. Dat voelt iedereen in zijn portemonnee. Toch kiest WSN ervoor om de huur van de meeste woningen per 1 juli te verhogen. Met een huurverhoging van maximaal 2,3% verwachten wij een goede balans te hebben gevonden tussen het betaalbaar houden van de huren en de bijdrage die we moeten leveren aan het oplossen van de woningcrisis en klimaatcrisis.

Bouwen en verder verduurzamen
Net als in de rest van Nederland is de woningnood in Nijkerk onverminderd hoog. Daarom bouwt WSN de komende 3 jaar 225 nieuwe woningen. Ook investeert WSN fors in de verduurzaming van bestaande woningen en herstructurering van verouderde woningen. De inkomsten uit de huren zijn hard nodig om te kunnen bouwen en verduurzamen.

Maatwerk voor huurders die dat nodig hebben
Huurders die in de knel raken met hun huurbetaling, ofwel door de huurverhoging of door andere onvoorziene omstandigheden, kunnen rekenen op hulp van WSN. Bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijke huurbevriezing of huurverlaging. Heb je vragen hierover? Neem contact op met een klantconsulent.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Algemeen

Jaarlijks op 1 juli verhogen wij de huur. Dat is volgens de regels van de overheid. Voor 1 mei ontvangen alle huurders een persoonlijke brief met daarin de nieuwe huurprijs.

Hoe maak ik bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Je kunt elk jaar tussen 1 mei en 1 juli bezwaar maken tegen de huurverhoging. Op www.huurcommissie.nl lees je hoe dit in zijn werk gaat en vind je het Bezwaarschrift Huurverhoging 2022. Dit formulier moet vóór 1 juli 2022 bij ons binnen zijn.

 • Vóór 1 mei en na 1 juli kun je geen bezwaar maken.
 • Huur je een vrije sector woning, dan kun je alleen bezwaar maken via de kantonrechter.

Omdat WSN niemand een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gegeven en de huurverhoging gelijk is of lager is dan wat wettelijk is toegestaan, heeft bezwaar maken waarschijnlijk geen zin. Neem contact met ons op om dat te checken.
Waarom krijgen sommige huurders een lagere huurverhoging?

Algemeen

Dit komt omdat er huurders zijn die met deze huurverhoging het plafond bereiken van de huurprijs die wij op dit moment maximaal voor hun woning willen vragen.

Waarom krijgen niet alle huurders huurverhoging?

Algemeen

Huurders die geen huurverhoging krijgen, betalen nu al een huurprijs, waarvan wij vinden dat dit de huurprijs is die we maximaal voor hun woning willen vragen.

Ik heb klachten over de technische staat van mijn woning. Daarom wil ik de huurverhoging weigeren. Kan dat?

Algemeen

Nee, je kunt de huurverhoging niet weigeren. Ook bezwaar maken vanwege ernstige onderhoudsgebreken is niet mogelijk.

Als je klachten hebt vanwege ernstige onderhoudsgebreken, dan kun je het hele jaar bij de Huurcommissie terecht. Voordat de commissie een zaak behandelt, moet je het gebrek eerst bij ons melden. Dit kan door contact met ons op te nemen of een reparatieverzoek in te dienen.

Wij moeten het gebrek binnen 6 weken verhelpen. Gebeurt dit niet, dan kun je de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Als de Huurcommissie vindt dat je gelijk hebt, kan zij besluiten jouw huur te verlagen.

Kosten
Aan het doorlopen van de procedure zijn kosten verbonden. De zogenaamde legeskosten. Je betaalt een bedrag van € 25,00. Woningstichting Nijkerk betaalt ook legeskosten. Wie gelijk krijgt van de Huurcommissie, krijgt de betaalde legeskosten terug.

In 2020 kreeg ik geen huurverhoging. In de brief stond “U betaalt de huurprijs die wij op dit moment maximaal voor uw woning willen vragen.” Waarom krijg ik nu wel huurverhoging?

Algemeen

Jaarlijks bekijken wij welke huurprijs bij de woningen passen. “Op dit moment” betekent niet, dat je nooit meer een  huurverhoging zou krijgen. Met andere woorden het ene jaar kan dit voordeliger uitpakken dan het andere jaar. Wij doen er alles aan om de huur zo betaalbaar mogelijk te houden.

Krijg ik nog huurtoeslag als de huur door de huurverhoging boven de sociale huurgrens (€ 763,47) stijgt?

Algemeen

Een zittende huurder die vóór het moment van huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, houdt zijn recht op huurtoeslag ook als de huur boven de grens uitkomt. Bij een nieuwe aanvraag moet de huur wel lager zijn dan de maximale huurtoeslaggrens.

Ik ontvang mijn huurtoeslag rechtstreeks van de Belastingdienst. Ik ga per 1 juli meer huur betalen. Hoe pas ik de huurtoeslag aan?

Algemeen

Wij geven de nieuwe huurprijzen per 1 juli van elk jaar door aan de Belastingdienst. Verandert je huur op een ander moment dan moet je dit zelf doorgeven via website van de Belastingdienst Toeslagen.

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Algemeen

Ieder jaar vóór 1 mei ontvang je de huurverhogingsbrief. In deze brief lees je of jouw huur omhoog gaat, met welk percentage en wat het nieuwe huurbedrag is.

Wat is het woningswaarderingsstelsel?

Algemeen

Iedere woning heeft woningwaarderingspunten, deze punten bepalen de maximale huurprijs van je woning. De huurprijs komt nooit boven die prijs uit. Sterker nog, bij WSN ligt deze lager.

In de laatste huurverhogingsbrief vind je het actuele aantal woningwaarderingspunten van jouw woning. Op de website huurprijs en puntentelling van de rijksoverheid vind je meer informatie.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Ja, je kunt gewoon in je woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor je huidige woonsituatie. Als je wilt verhuizen gelden de inkomensregels wel.

Ik huur een vrije sector huurwoning (huurprijs boven de € 763,47). Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

In het geval van een vrije sector woning kun alleen bezwaar maken via de kantonrechter.

Hoe weet ik of ik een sociale huurwoning of een vrije sector woning huur?

Algemeen

De huurliberalisatiegrens bepaalt of je een sociale huurwoning bewoont of een woning in de vrije sector. Was de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de toen geldende huurliberalisatiegrens? Dan huur je een sociale huurwoning. Was de aanvangshuurprijs hoger? Dan is je woning een geliberaliseerde / vrije-sector woning.

Op Rijksoverheid.nl kun je aan de hand van de aanvangshuurprijs (huur bij start van je hoorcontract) zien of je een sociale huurwoning of vrije sector woning bewoont.

Ik kan de huurverhoging niet betalen. Wat kan WSN voor mij betekenen?

Algemeen

WSN heeft de wettelijke mogelijkheid om huurders die in de knel raken met hun huurbetaling tijdelijk huurkorting of huurgewenning te geven. Lees hier meer over op de pagina Huurbevriezing of huurverlaging aanvragen.

Doet WSN aan inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

WSN vindt inkomenspolitiek iets voor de overheid. Wij doen niet aan inkomenspolitiek en vragen dus geen inkomensafhankelijke huurverhoging. 

Waarom krijgen mensen met huren beneden de € 300 extra huurverhoging?

Algemeen

Voor zelfstandige huurwoningen (eengezinswoningen en appartementen) met een netto huur onder €300,- mag WSN de huur per 1 juli 2022 verhogen met € 25. Hierbij wordt niet gekeken naar het huishoudinkomen van de huurder.

Maatwerk voor huurders die dat nodig hebben
Huurders die in de knel raken met hun huurbetaling, ofwel door de huurverhoging of door andere onvoorziene omstandigheden, kunnen rekenen op hulp van WSN. Huurders die daar recht op hebben kunnen wij maatwerk bieden. Meer hierover lees je op de pagina Tijdelijke huurkorting of huurgewenning.