Huurverhoging

Als huurder kun je te maken krijgen met drie soorten huurverhoging:

 • De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli.
 • Jaarlijkse wijziging van de servicekosten (indien van toepassing).
 • Huurverhoging na woningverbetering.

Jaarlijkse huurverhoging
Je ontvangt van ons jaarlijks voor 1 mei een brief over de huurverhoging per 1 juli. In deze brief kun je lezen welke huurverhoging voor jou van toepassing is en hoe je eventueel bezwaar kunt maken. De overheid stelt jaarlijks de maximale huurverhoging vast. 

Huurverhoging per 1 juli 2022

 • De huur van bijna al onze woningen (sociale huur en vrije sector), kamers, bergingen, parkeerplaatsen en garages wordt met maximaal 2,3% verhoogd.
 • De huur van zelfstandige woningen met een netto huur lager dan €300,- wordt verhoogd met €25,-.
 • Woningen met een E, F of G energielabel krijgen geen huurverhoging.

Lees ook ons nieuwsbericht: Hogere huren voor verduurzaming en nieuwbouw.

Bezwaar maken
Als je het niet eens bent met ons voorstel tot huurverhoging, kun je van 1 mei t/m 30 juni 2022 een bezwaarschrift naar ons sturen. Maak hiervoor gebruik van het stappenplan en het bezwaarschrift op de site van de Huurcommissie

Huurverhoging na woningverbetering
De huur kan ook worden verhoogd nadat wij je woning hebben verbeterd, bijvoorbeeld bij een renovatie of bij het aanbrengen van extra isolerende maatregelen. Na deze werkzaamheden ervaar je meer comfort in je woning of daalt je energieverbruik. Daarom berekenen wij een deel van de kosten van de verbetering aan je door. Wij maken hierover altijd van tevoren samen afspraken.

Als betalen niet lukt: tijdelijke huurkorting
Als je inkomen sterk is gedaald of als je in betalingsproblemen komt, neem dan contact met ons op. Misschien kom je in aanmerking voor tijdelijke huurkorting. Meer hierover lees je op de pagina Tijdelijke huurkorting of huurgewenning.

Veel gevraagd over Huurverhoging

Ik heb een vrije sector woning. Kan ik dan ook bij de Huurcommissie terecht?

Algemeen

Je kunt in de eerste zes maanden van je huurovereenkomst bij de Huurcommissie terecht als je wilt weten of je een redelijke huurprijs betaalt. Dit heet een toets aanvangshuurprijs. Meer informatie vind je op de website van de Huurcommissie.

Met hoeveel procent wordt de huur dit jaar verhoogd?

Algemeen

 • De huur van bijna al onze woningen (sociale huur en vrije sector), kamers, bergingen, parkeerplaatsen en garages wordt per 1 juli 2022 met maximaal 2,3% verhoogd.
 • De huur van zelfstandige woningen met een netto huur lager dan € 300,-, wordt verhoogd met € 25,-.
 • Woningen met een E, F of G energielabel krijgen geen huurverhoging.

Op 1 juli gaat de jaarlijkse huurverhoging in. Voor 1 mei ontvangt iedere huurder een persoonlijke brief met daarin de nieuwe huurprijs.

Waarom verhoogt WSN de huur in een tijd dat alles duurder wordt?

Algemeen

Het dagelijks leven is in korte tijd onverwacht flink duurder geworden. Dat voelt iedereen in zijn portemonnee. Toch kiest WSN ervoor om de huur van de meeste woningen per 1 juli te verhogen. Met een huurverhoging van maximaal 2,3% verwachten wij een goede balans te hebben gevonden tussen het betaalbaar houden van de huren en de bijdrage die we moeten leveren aan het oplossen van de woningcrisis en klimaatcrisis.

Bouwen en verder verduurzamen
Net als in de rest van Nederland is de woningnood in Nijkerk hoog. Daarom bouwt WSN de komende 3 jaar 225 nieuwe woningen. Ook investeert WSN veel in de verduurzaming van bestaande woningen en herstructurering van verouderde woningen. De inkomsten uit de huren zijn daarom hard nodig om dit te kunnen doen.

Maatwerk voor wie die dat nodig heeft

Als je in de knel raakt met het betalen van je huur, door de huurverhoging of door iets anders, dan kun je rekenen op hulp van WSN. Bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijke huurkorting. Heb je vragen hierover? Neem contact op met een klantconsulent.

Wanneer is de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Ieder jaar op 1 juli verhogen wij de huur. Dat is volgens de regels van de overheid. Voor 1 mei ontvang je een persoonlijke brief met daarin de nieuwe huurprijs.

Hoe maak ik bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Je kunt elk jaar tussen 1 mei en 1 juli bezwaar maken tegen de huurverhoging. Op www.huurcommissie.nl lees je hoe dit in zijn werk gaat en vind je het Bezwaarschrift Huurverhoging 2022. Dit formulier moet vóór 1 juli 2022 bij ons binnen zijn.

 • Vóór 1 mei en na 1 juli kun je geen bezwaar maken.
 • Huur je een vrije sector woning, dan kun je alleen bezwaar maken via de kantonrechter.

Omdat WSN niemand een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gegeven en de huurverhoging gelijk of lager is dan wat wettelijk is toegestaan, heeft bezwaar maken waarschijnlijk geen zin. Neem contact met ons op om dat te checken.

Waarom krijgen sommige huurders geen of een lagere huurverhoging?

Algemeen

Dit komt omdat er huurders zijn die met deze huurverhoging het plafond bereiken van de huurprijs die wij op dit moment maximaal voor hun woning willen vragen.

Ik heb klachten over de technische staat van mijn woning. Daarom wil ik de huurverhoging weigeren. Kan dat?

Algemeen

Nee, je kunt de huurverhoging niet weigeren. Ook bezwaar maken vanwege onderhoudsgebreken is niet mogelijk.

Als je klachten hebt vanwege ernstige onderhoudsgebreken, moet je het eerst bij ons melden. Dit kan door contact met ons op te nemen of een reparatieverzoek in te dienen.

Wij moeten het gebrek binnen 6 weken verhelpen. Gebeurt dit niet, dan kun je de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Als de Huurcommissie vindt dat je gelijk hebt, kan zij besluiten jouw huur te verlagen.

Kosten
Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Dit zijn legeskosten. Je betaalt een bedrag van € 25,00. Wij betalen die ook. Wie gelijk krijgt van de Huurcommissie, krijgt de betaalde kosten terug.

Vorig jaar kreeg ik geen huurverhoging. Waarom nu wel?

Algemeen

Jaarlijks bekijken wij welke huurprijs bij de woningen passen. “Op dit moment” betekent niet, dat je nooit meer een huurverhoging zal krijgen. Met andere woorden: het ene jaar kan het dus voordeliger uitpakken dan het andere jaar. Wij doen er alles aan om de huur zo betaalbaar mogelijk te houden.

Krijg ik nog huurtoeslag als mijn huur door de huurverhoging boven de sociale huurgrens (€ 808,06) komt?

Algemeen

Als je voor jouw woning, vóór het moment van huurverhoging, al huurtoeslag ontvangt, houd je je recht op huurtoeslag. Ook als de huur boven de grens van € 808,06 uitkomt. Bij een nieuwe aanvraag moet de huur wel lager zijn dan de maximale huurtoeslaggrens.

Ik ontvang mijn huurtoeslag rechtstreeks van de Belastingdienst. Ik ga per 1 juli meer huur betalen. Hoe pas ik de huurtoeslag aan?

Algemeen

Wij geven ieder jaar de nieuwe huurprijzen per 1 juli door aan de Belastingdienst. Verandert je huur op een ander moment dan de jaarlijkse huurverhoging? Dan moet je dit zelf doorgeven via de Belastingdienst.

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Algemeen

Ieder jaar vóór 1 mei ontvang je de huurverhogingsbrief. In deze brief lees je of jouw huur omhoog gaat, met welk percentage en wat het nieuwe huurbedrag is.

Wat is het woningswaarderingsstelsel?

Algemeen

Iedere woning heeft woningwaarderingspunten, deze punten bepalen de maximale huurprijs van je woning. De huurprijs komt nooit boven die prijs uit. Sterker nog, bij WSN ligt deze lager.

In de laatste huurverhogingsbrief staan de actuele woningwaarderingspunten van jouw woning. Hier vind je meer informatie.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Ja, je kunt gewoon in je woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor je huidige woonsituatie. Als je wilt verhuizen, gelden de inkomensregels wel.

Ik huur een vrije sector huurwoning (huurprijs boven de € 808,06). Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

Als je woont in een vrije sector woning, kun je alleen bezwaar maken via de kantonrechter.

Hoe weet ik of ik een sociale huurwoning of een vrije sector woning huur?

Algemeen

Op Rijksoverheid.nl kun je aan de hand van je aanvangshuurprijs (je huur bij de start van je huurcontract) zien of je in een sociale huurwoning of vrije sector woning woont.

Ik kan de huurverhoging niet betalen. Kunnen jullie iets voor mij betekenen?

Algemeen

WSN heeft de wettelijke mogelijkheid om iemand die in de knel raakt met het betalen van de huur, tijdelijke korting op de huur te geven. Hier lees je er meer over. 

Doet WSN aan inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

WSN vindt inkomenspolitiek iets voor de overheid. Wij doen niet aan inkomenspolitiek en vragen dus geen inkomensafhankelijke huurverhoging.