Huurverhoging

Als huurder kun je te maken krijgen met drie soorten huurverhoging:

 • De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli.
 • Jaarlijkse wijziging van de servicekosten (indien van toepassing).
 • Huurverhoging na woningverbetering.

Jaarlijkse huurverhoging
Een keer per jaar mag je huur worden verhoogd. De rijksoverheid stelt jaarlijks het maximale huurverhogingspercentage vast. Meer hierover lees je op www.rijksoverheid.nl. Je ontvangt van ons jaarlijks voor 1 mei een brief over de huurverhoging per 1 juli. In deze brief kun je lezen welke huurverhoging voor jou van toepassing is en hoe je eventueel bezwaar kunt maken.

Huurverhoging per 1 juli 2024

 • Op 1 juli 2024 gaat de huur voor de meeste huurders omhoog met 5,3%  (sociale huur en vrije sector, kamers, bergingen, parkeerplaatsen en garages).
 • Huurders van een woningen met een E, F of G energielabel krijgen geen huurverhoging.

Als je het niet eens bent met de huurverhoging
Als je het niet eens bent met ons voorstel tot huurverhoging, kun je van 1 mei t/m 30 juni 2024 bezwaar maken.

Huurverhoging na woningverbetering
De huur kan ook worden verhoogd nadat wij je woning hebben verbeterd en je hierdoor meer woongenot of comfort ervaart in je woning. Bijvoorbeeld na een renovatie of het aanbrengen van nieuwe installaties of voorzieningen. Over een huurverhoging als deze maken we altijd van tevoren samen afspraken.

Als betalen niet lukt
Als je in betalingsproblemen komt, kijk dan op de pagina Hulp bij omgaan met geld of neem contact met ons op.

Veel gevraagd over Huurverhoging

Met hoeveel procent wordt de huur dit jaar verhoogd?

Algemeen

 • Per 1 juli 2024 gaat de huur voor de meeste huurders omhoog met 5,3%. Dit geldt voor sociale huurwoningen en vrije sector woningn, kamers, bergingen, parkeerplaatsen en garages.

 • Woningen met een E, F of G energielabel krijgen geen huurverhoging.

Op 1 juli gaat de jaarlijkse huurverhoging in. Voor 1 mei ontvangt iedere huurder een persoonlijke brief met daarin de nieuwe huurprijs.

Waarom een huurverhoging in deze dure tijden?

Algemeen

De huren zijn de belangrijkste inkomstenbron van woningcorporaties, dus ook van WSN. De huurinkomsten worden gebruikt voor verduurzaming, onderhoud en nieuwbouw van woningen. Om voldoende betaalbare woningen te bouwen en te kunnen blijven verduurzamen, gaan de huren ook dit jaar omhoog. Hiermee voeren we de Nationale Prestatieafspraken (NPA) van de volkshuisvesting uit.

Geen huurverhoging voor lage energielabels
De impact van de hoge energieprijzen is extra groot voor huurders van een woning met een laag energielabel. Daarom blijft de huur van woningen met een E, F of G label dit jaar gelijk.

Wanneer is de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Ieder jaar op 1 juli verhogen wij de huur. Dat is volgens de regels van de overheid. Voor 1 mei ontvang je een persoonlijke brief met daarin de nieuwe huurprijs.

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Algemeen

Ieder jaar vóór 1 mei ontvang je de huurverhogingsbrief. In deze brief lees je of jouw huur omhoog gaat, met welk percentage en wat het nieuwe huurbedrag is.

Moet ik na de huurverhoging zelf iets veranderen in het betalen van mijn huur?

Algemeen

 • Betaal je de huur via automatische incasso? Dan passen wij het huurbedrag aan naar je nieuwe huur. Je hoeft zelf niks te doen.
 • Maak je maandelijks de huur over of doet iemand anders dit voor je? Dan moet je het maandelijkse bedrag zelf aanpassen. Dat kunnen wij niet voor je doen.

Waarom krijgen sommige huurders geen of een lagere huurverhoging?

Algemeen

Dit komt omdat er huurders zijn die met deze huurverhoging het plafond bereiken van de huurprijs die wij op dit moment maximaal voor hun woning willen vragen.

Vorig jaar kreeg ik geen huurverhoging. Waarom nu wel?

Algemeen

Jaarlijks bekijken wij welke huurprijs bij de woningen passen. “Op dit moment” betekent niet, dat je nooit meer een huurverhoging zal krijgen. Met andere woorden: het ene jaar kan het dus voordeliger uitpakken dan het andere jaar. Wij doen er alles aan om de huur zo betaalbaar mogelijk te houden.

Krijg ik nog huurtoeslag als mijn huur door de huurverhoging boven de sociale huurgrens (€ 879,66) komt?

Algemeen

Als je voor jouw woning, vóór het moment van huurverhoging, al huurtoeslag ontvangt, houd je je recht op huurtoeslag. Ook als de huur boven de grens van € 879,66 uitkomt. Bij een nieuwe aanvraag moet de huur wel lager zijn dan de maximale huurtoeslaggrens.

Ik ontvang mijn huurtoeslag rechtstreeks van de Belastingdienst. Ik ga per 1 juli meer huur betalen. Hoe pas ik de huurtoeslag aan?

Algemeen

Na de jaarlijkse huurverhoging geeft WSN wij de gewijzigde huurprijzen door aan de Belastingdienst. Wij raden je aan de nieuwe huurprijs per 1 juli zelf ook door te geven op www.Toeslagen.nl.

Verandert je huur op een ander moment dan de jaarlijkse huurverhoging? Dan moet je dit altijd zelf doorgeven via de Belastingdienst.

Hoe weet ik of ik een sociale huurwoning of een vrije sector woning huur?

Algemeen

Op de website Rijksoverheid.nl kun je aan de hand van je aanvangshuurprijs (je huur bij de start van je huurcontract) zien of je in een sociale huurwoning of vrije sector woning woont.

Hoe maak ik bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Je kunt elk jaar van 1 mei t/m 30 juni bezwaar maken tegen de huurverhoging.

 1. Op www.huurcommissie.nl lees je hoe dit in zijn werk gaat en vind je het standaard Bezwaarschrift Huurverhoging 2024.
 2. Het ingevulde bezwaarschrijft stuur je tussen 1 mei en 30 juni 2024 naar ons op via ons online formulier 'Bezwaar maken huurverhoging' 
 • Vóór 1 mei en na 30 juni kun je geen bezwaar maken.
 • Huur je een vrije sector woning, dan kun je alleen bezwaar maken via de kantonrechter.

Omdat uurverhoging gelijk of lager is dan wat wettelijk is toegestaan, heeft bezwaar maken waarschijnlijk geen zin. 

Ik huur een vrije sector huurwoning (huurprijs boven de € 879,66). Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

Als je woont in een vrije sector woning, kun je alleen bezwaar maken via de kantonrechter.

Ik heb klachten over de technische staat van mijn woning. Daarom wil ik de huurverhoging weigeren. Kan dat?

Algemeen

Nee, je kunt de huurverhoging niet weigeren. Ook bezwaar maken vanwege onderhoudsgebreken is niet mogelijk.

Als je klachten hebt vanwege ernstige onderhoudsgebreken, moet je het eerst bij ons melden. Dit kan door contact met ons op te nemen of een reparatieafspraak in te plannen.

Wij moeten het gebrek binnen 6 weken verhelpen. Gebeurt dit niet, dan kun je de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Als de Huurcommissie vindt dat je gelijk hebt, kan zij besluiten jouw huur te verlagen.

Kosten
Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Dit zijn legeskosten. Je betaalt een bedrag van € 25,00. Wij betalen die ook. Wie gelijk krijgt van de Huurcommissie, krijgt de betaalde kosten terug.

Wat is het woningswaarderingsstelsel?

Algemeen

Iedere woning krijgt woningwaarderingspunten voor zaken als grootte, energiezuinigheid en locatie. Deze punten bepalen hoeveel huur er maximaal gevraagd mag worden voor je woning. De huurprijs komt nooit boven die prijs uit. Sterker nog, bij WSN ligt deze lager.

In de laatste huurverhogingsbrief staan de actuele woningwaarderingspunten van jouw woning en de hoogste netto huurprijs die wij voor jouw woning mogen vragen. Hier vind je meer informatie.

Ik heb een vrije sector woning. Kan ik dan ook bij de Huurcommissie terecht?

Algemeen

Je kunt in de eerste zes maanden van je huurovereenkomst bij de Huurcommissie terecht als je wilt weten of je een redelijke huurprijs betaalt. Dit heet een toets aanvangshuurprijs. Meer informatie vind je op de website van de Huurcommissie.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Ja, je kunt gewoon in je woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor je huidige woonsituatie. Als je wilt verhuizen, gelden de inkomensregels wel.

Ik kan de huurverhoging niet betalen. Kunnen jullie iets voor mij betekenen?

Algemeen

WSN heeft de wettelijke mogelijkheid om iemand die in de knel raakt met het betalen van de huur, tijdelijke korting op de huur te geven. Hier lees je er meer over.