Huize St. Jozef blijft bestaan

Huize St. Jozef en Nijkerk, een onlosmakelijke combinatie. Generatie na generatie komt hier graag wonen als men ouder wordt en zorg nodig heeft in dit woon zorg centrum. Dat komt door de warme sfeer. Maar het gebouw zelf is inmiddels ook aan zijn oude dag begonnen. Het wordt tijd voor een nieuw gebouw om de zorg ook in de toekomst te kunnen waarborgen.

Tijd voor een upgrade
Huize St. Jozef werd in de 19e eeuw gebouwd als onderdak voor arme, oudere Rooms-Katholieken. Het brandde af en er kwam een versie 2.0. in 1972. Sinds die tijd is er niet veel veranderd en het gebouw begint op te raken. Zo zijn er technische mankementen en voldoet het gebouw niet aan de huidige eisen als het om prettig wonen gaat. Om een paar voorbeelden te noemen; de badkamer is te klein, een goed bed past niet door de deur, de lift is oud, met je rollator over drempels is lastig en in de warme zomers van de afgelopen jaren wordt het erg warm in het huis. De hoogste tijd voor een upgrade.

Sfeer moet blijven
De sfeer van Huize St. Jozef moet blijven. Dat staat vast! Daarom wil WSN op termijn een gebouw bouwen om de wensen van bewoners en medewerkers heen. Waarin SAMEN nog meer betekenis krijgt. Dat wordt wonen met een plus. De plus kan omschreven worden als een levendige en veelzijdige plek om te wonen. Het accent ligt veel meer op beleven. Het is leuk om te wonen, te komen en steeds wat te beleven. Op korte termijn gebeurt er voorlopig nog niets concreets, het gaat nu om het plan.

Samen in gesprek
Met verschillende partijen zijn we een zoektocht gestart met als doel invulling te geven aan wonen met een plus. Op initiatief van Woningstichting Nijkerk wordt, onder leiding van Bureau Bos Architecten en Hiltjo Graafland, met geïnteresseerde partijen hard gewerkt aan een 3D schets voor het Nieuwe St. Jozef. De komende maanden wordt duidelijk welke partijen aansluiten zodat er een intentieovereenkomst getekend kan worden in de zomer. Daarna wordt gezamenlijk de visie verder ontwikkeld en concreter wat precies de bedoeling is. Een ding is zeker; het mooie karakter van St. Jozef blijft, versterkt door levendigheid, veelzijdigheid, en de verbinding met de omgeving en het centrum.