Dit moet stoppen!

Peter Toonen, directeur-bestuurder van WSN: “Geld van huurders moet niet rechtstreeks naar de Rijksoverheid gaan, dat kunnen we veel beter zelf besteden.”

Deze week maakten we weer 3 miljoen euro verhuurderheffing voor 2020 over naar de belastingdienst. Omgerekend is dat jaarlijks per huurder 900 euro! Dat raakt ons en de huurders in Nijkerk enorm. Vooral omdat er genoeg te doen is in deze tijd van de wooncrisis; de groeiende vraag naar betaalbare woningen, woningen verduurzamen en goed onderhoud. Daartegenover is het onze taak om zoveel mogelijk mensen aan een betaalbare woning te helpen. Dat kost geld.

De minister heeft inmiddels onderkend dat corporaties in Nederland te weinig geld hebben om hun maatschappelijke taak uit te voeren. Mooi dat dit probleem onderkend wordt maar dat lost niets op. Het is aan het volgende kabinet om structureel meer geld beschikbaar te stellen voor woningcorporaties. Peter Toonen: “Het wordt de hoogste tijd dat we stoppen met het betalen van de verhuurderheffing zodat we ook op lange termijn ons werk kunnen blijven doen.” WSN Altijd Dichtbij.