Brief Belastingdienst ontvangen, over opvragen gegevens door WSN

Heb je een brief ontvangen van de Belastingdienst over het aanvragen van inkomensgegevens door WSN? Dan lees je hieronder waarom dit is. 

Waarom heeft WSN gegevens opgevraagd?
In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet verplicht woningcorporaties om huurders met een huurprijs tussen € 633,25 en € 752,33 én een relatief laag inkomen, een huurverlaging te geven. Om deze wet uit te kunnen voeren, heeft de overheid geregeld dat de Belastingdienst ons informatie over inkomens verstrekt.

Welke gegevens zijn opgevraagd?
Uit ons eigen systeem weten we welke huurders in de genoemde huurprijsklasse vallen. Omdat wij geen inkomensgegevens van huurders weten, heeft de overheid geregeld dat de Belastingdienst dit voor ons uitzoekt. Zij geven door welke huurders op basis van hun gezinsinkomen en gezinsgrootte recht hebben op zo’n verlaging.

Hoe zien de gegevens eruit?
De Belastingdienst geeft niet aan ons door wat je precieze (gezamenlijk) inkomen is. Wij horen alleen of je gezamenlijke inkomen voldoet aan de voorwaarden voor eenmalige huurverlaging en met hoeveel personen je in huis woont. Voor de duidelijkheid: wij hebben dus GEEN exacte inkomensgegevens ontvangen. Huurders die huurverlaging krijgen, ontvangen voor 1 maart een brief van ons.