Servicekosten en warmtekosten

Naast de maandelijkse netto huur betalen huurders van een appartement, beneden- of bovenwoning of kamer een bedrag aan servicekosten. Dit is een vergoeding voor extra diensten, zoals schoonmaak, elektra verbruik in centrale ruimten, lift- en tuinonderhoud. De hoogte van de servicekosten verschilt per woning. In een flat betaal je meer dan in een eengezinswoning. Huurders met blokverwarming betalen ook maandelijks een bedrag aan warmtekosten. Dit is voor verbruik van verwarming en warm water in de woning.   

Afrekening servicekosten
Het bedrag dat je maandelijks betaalt aan servicekosten, is een voorschotbedrag. Ieder jaar voor 1 juli stuurt WSN je een afrekening servicekosten van het voorgaande jaar. In deze afrekening verrekenen we het maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Soms krijg je geld terug en soms moet je bijbetalen.

Uitleg afrekening servicekosten en verhoging voorschotten

Afrekening warmtekosten
Woon je in een complex met blokverwarming? Dan betaal je maandelijks ook een bedrag aan warmtekosten. Ook dat is een voorschotbedrag. Tegelijk met de afrekening servicekosten, ontvang je ook de afrekening warmtekosten. De afrekening wordt gemaakt door Ista of Techem. Dit is afhankelijk van waar je woont. WSN verrekent het bedrag dat je terugkrijgt of moet bijbetalen.

Uitleg subsidie op stookkosten

  

Veel gevraagd over Servicekosten en warmtekosten

Waarvoor betaal ik servicekosten?

Algemeen

Je betaalt elke maand servicekosten voor alles wat te maken heeft met de algemene ruimte(s) bij je woning. Je betaalt mee aan bijvoorbeeld:

  • Schoonmaak
  • Verlichting
  • Elektraverbruik
  • Lift

In je huurovereenkomst staat vermeld waar jij servicekosten voor betaalt. 

Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten en/of stookkosten?

Algemeen

Jaarlijks voor 1 juli rekenen we de service- en/of stookkosten over het afgelopen jaar met je af.. Ben je ondertussen verhuisd? Dan sturen we de afrekening naar je nieuwe adres. 

Ik heb blokverwarming. Welke energieleverancier levert het gas?

Algemeen

Voor de inkoop van elektra en gas in complexen met algemene ruimten en blokverwarming, heeft WSN, net als vrijwel 50% van alle andere woningcorporaties, een contract via Aenergie. Zij zijn in 2002 opgericht om centraal energie in te kopen voor, met name, woningcorporaties.

Ik betaal servicekosten. Welke energieleverancier levert elektra in de algemene ruimten?

Algemeen

Voor de inkoop van elektra en gas in complexen met algemene ruimten en blokverwarming, heeft WSN, net als vrijwel 50% van alle andere woningcorporaties, een contract via Aenergie. Zij zijn in 2002 opgericht om centraal energie in te kopen voor, met name, woningcorporaties. De energie wordt door hen ingekocht bij Engie. 

Levert Aenergie groene stroom?

Algemeen

Ja, de stroom die Aenergie inkoopt bij Engie is 100% duurzaam opgewekt via windenergieprojecten. Wij vinden het belangrijk om ook op deze manier bij te dragen aan een beter milieu.

Waarom rekenen jullie de servicekosten een keer per jaar af?

Algemeen

De leveranciers die de services in en om je woning leveren, sturen ons ook één keer per jaar een eindafrekening. Op basis van deze rekening, maken wij de eindafrekeningen naar onze huurders.

Ik heb blokverwarming. Hoe worden mijn stookkosten uitgelezen en berekend?

Algemeen

Voor de afrekening van stookkosten in complexen met blokverwarming, werkt WSN samen Ista en Techem. Zij zorgen voor de plaatsing en het uitlezen van de meters en maken de individuele eindafrekening per woning.

  • Woon je aan Duifhuis, Paulus Potterhof of Van Oldenbarneveltstraat, dan verzorgt Ista je eindafrekening? Op www.ista.nl vind je informatie en uitleg.
  • Woon je aan Vetkamp 101-175, dan verzorgt Techem je eindafrekening? Op www.techem.nl vind je informatie en uitleg.

WSN verrekent jaarlijks, tegelijk met de afrekening servicekosten, ook het bedrag aan stookkosten dat je terugkrijgt of nog bij moet betalen.

Ista en Techem zijn GEEN energieleveranciers, zij verzorgen voor ons alleen de meting en de afrekening. Voor de gaslevering heeft WSN een contract met Aenergie.

Ik heb meters op mijn radiatoren. Hoe lezen jullie die uit?

Algemeen

Die meters zijn van Ista of Techem en worden op afstand uitgelezen. Je hoeft daar zelf niets voor te doen.

Ik heb blokverwarming en heb een vraag over de afrekening stookkosten van Ista of Techem?

Algemeen

  • Woon je aan Duifhuis, Paulus Potterhof of Van Oldenbarneveltstraat, dan verzorgt Ista je eindafrekening? Op www.ista.nl vind je informatie en uitleg.
  • Woon je aan Vetkamp 101-175, dan verzorgt Techem je eindafrekening? Op www.techem.nl vind je informatie en uitleg.

Ik heb blokverwarming. Profiteer ik ook van het prijsplafond?

Algemeen

Omdat woningen met blokverwarming geen eigen gasaansluiting hebben, profiteren deze bewoners niet van het prijsplafond. Voor hen is er de overheidsregeling ‘Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen'. Klik op de link voor meer informatie en uitleg. Zodra de regeling in werking treedt, vraagt WSN deze aan voor de complexen die het betreft. De vergoeding wordt verrekend met de eindafrekening 2023. Deze eindafrekening ontvang je vóór 1 juli 2024 van ons. 

Ik heb blokverwarming. Hoe hoog is de ‘Tijdelijke Tegemoetkoming Blokverwarming’?

Algemeen

Op de website van de Rijksoverheid wordt alleen nog het minimum bedrag genoemd, maar de werkelijke vergoeding kan hoger worden. De werkelijke vergoeding is een maximale vergoeding voor het hele complex en verdelen wij op basis van verbruik. Verrekening vindt plaats op de eindafrekening 2023. Deze eindafrekening ontvang je vóór 1 juli 2024 van ons.

Kan ik het voorschotbedrag voor stookkosten verhogen?

Algemeen

Ja dat kan. Als je dit graag wilt, neem dan contact met ons op.

Het voorschotbedrag servicekosten kun je niet tussentijds verhogen. Wij adviseren iedereen altijd goed rekening te houden met een eventueel bij te betalen bedrag. Dan kom je nooit voor een verrassing te staan.

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik een afrekening?

Algemeen

Maandelijks betaal je een voorschotbedrag voor servicekosten. Aan het einde van het jaar vergelijken we de door u gemaakte kosten met de betaalde voorschotten.

  • Misschien betaalde je teveel voorschot? Dan krijg je geld terug. Maar heb je een huurachterstand, dan verrekenen wij dit met bedrag met de achterstand.
  • Waren de werkelijke kosten hoger dan het betaalde voorschot? Dan betaal je bij. 

Een overzicht van de werkelijke kosten en de betaalde voorschotten, staat op je eindafrekening. 

Hoe weet WSN of mijn voorschotbedrag voor servicekosten of stookkosten voldoende is?

Algemeen

We proberen een zo goed mogelijke schatting te maken. Maar niemand kan hier iets met zekerheid over zeggen.

Wanneer verandert het voorschotbedrag van de servicekosten?

Algemeen

Als de jaarlijkse eindafrekening servicekosten en de nieuwe tarieven van de energieleverancier daar aanleiding toe geven, passen wij het voorschotbedrag aan. Hiervan sturen we je een apart bericht. 

Ik betaal servicekosten voor de zonnepanelen. Mijn buren niet. Hoe kan dat?

Algemeen

Vanaf 1 augustus 2020 betalen nieuwe huurders een vergoeding voor zonnepanelen op bestaande woningen. 

Kan ik in 2024 ook energietoeslag krijgen?

Algemeen

Huishoudens met een laag inkomen of een inkomen net boven het sociaal minimum krijgen ook in 2024 een extra tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten. Wil je meer weten? Kijk dan even op de site van de gemeente Nijkerk.

In 2022 was er een BTW verlaging op energie. Wat betekent dit voor mijn service- en stookkosten?

Algemeen

Tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022 was het BTW-tarief op energie tijdelijk verlaagd van 21% naar 9%. Het lagere btw-tarief gold voor alles op de energierekening dat te maken heeft met de levering van energie. Dus ook voor de service- en stookkosten. De BTW verlaging is verwerkt in de afrekening over 2022.

Waarom moet ik betalen voor het opladen van mijn scootmobiel en/of elektrische fiets?

Algemeen

Als je je elektrische fiets of scootmobiel oplaadt in een algemene ruimte, dan betaal je daarvoor. Het bedrag dat je betaalt voor het verbruik, trekken wij af van de totale kosten van het stroomverbruik voor de algemene ruimte.

Kan ik de uitbetaling van de afrekening servicekosten op mijn eigen bankrekening krijgen? De huur wordt door een instantie betaald.

Algemeen

Wordt jouw huur betaald door een bewindvoerder, dan storten wij het bedrag op het afgesproken bankrekeningnummer. Betaalt een andere instantie je huur? Dan maken wij het bedrag over naar je eigen rekening.

Ik heb niet het hele jaar in mijn woning gewoond. Moet ik voor een heel jaar servicekosten betalen?

Algemeen

Nee, je betaalt alleen voor de periode die je in de woning woonde. Als de huurovereenkomst eindigt, stopt ook de betalingsverplichting.

De afrekenperiode zie je terug op de jaarlijkse afrekening servicekosten.

Hoe verdelen jullie de servicekosten in mijn woongebouw?

Algemeen

Voor de verdeling van de servicekosten volgen we het beleid servicekosten van de huurcommissie. Informatie vind je op Huurcommissie.nl.

Waarom betaal ik administratiekosten over de afrekening servicekosten?

Algemeen

Wij maken kosten voor het opstellen, boeken en betalen van facturen en afrekeningen. Een deel van deze kosten berekenen wij door.

Wij maken ons trappenhuis zelf schoon. Kunnen jullie dat ook voor ons doen?

Algemeen

Dat kan. Voorwaarde is wel dat 70 procent van alle huurders in jullie woongebouw dat wil. Als wij de schoonmaak regelen, dan gaat iedere bewoner daarvoor betalen via de servicekosten. Neem contact met ons op. Dan berekenen wij het maandelijks bedrag.

Waarom betaal ik voor stroomverbruik bij de servicekosten? Ik betaal zelf ook een energieleverancier.

Algemeen

Stroomverbruik dat je via de servicekosten betaalt, is voor verbruik in de algemene ruimtes. Bijvoorbeeld verlichting van portieken, galerijen, bergingen en stroomverbruik van liften.

Wie betaalt de servicekosten voor leegstaande woningen?

Algemeen

De totale servicekosten van het gebouw worden verdeeld over alle woningen. De kosten van de leegstaande woningen betaalt WSN.

Ik betaal maandelijks een bedrag aan service en/of stookkosten en krijg geld terug over 2023. Waarom hebben jullie mij zoveel voorschot laten betalen?

Algemeen

De energiemarkt is al enige tijd erg onzeker. WSN heeft begin 2023 een inschatting gemaakt van het verwachte verbruik en tarief, om te voorkomen dat huurders bij de afrekening veel zouden moeten bijbetalen of terugkrijgen. Ook is het gedrag van mensen veranderd. Met elkaar hebben we afgelopen jaar minder gas en elektra verbruikt.

Wat houdt zorggarantie in waarvoor ik elke maand servicekosten betaal?

Algemeen

Je betaalt servicekosten voor de bedrijfshulpverleningsopvolging door InteraktContour van de brandmeldinstallatie in het complex Zilverstaete.

Geldt het energieplafond ook voor het stroomverbruik in de algemene ruimten van mijn complex?

Algemeen

Nee, het energieplafond geldt niet voor centrale voorzieningen in een wooncomplex.

Hoe helpt de overheid mij in 2023 met mijn energierekening?

Algemeen

De overheid helpt je met meerdere regelingen die allemaal op 1 januari 2023 ingaan. Alle regelingen zijn uitgelegd op de website van de Rijksoverheid. We vatten de regelingen voor je samen:

Regeling 1: Prijsplafond voor gas en elektra voor huishoudens met een eigen gas- en energiecontract
Voor gas betekent dit een prijsplafond (maximumprijs) van € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1200 kuub per jaar. Voor elke kuub gas boven de 1200 betaal je het tarief zoals vermeld in je contract met de energieleverancier. Deze prijs is in veel gevallen hoger dan € 1,45.

Voor elektriciteit betekent dit een prijsplafond (maximumprijs) van € 0,40 per kWh tot een verbruik van 2900 kWh per jaar. Verbruik je meer dan 2900 kWH per jaar? Dan betaal je voor elke kWh boven de 2900 kWh het tarief zoals staat vermeld in je energiecontract.

Goed om te weten: Heb je nog een vast contract met een lager tarief? Dan betaal je het lagere tarief dat in uw contract van uw energieleverancier staat.

Regeling 2: Regeling voor huishoudens met blokverwarming
Deze huishoudens komen in aanmerking voor de overheidsregeling ‘Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen’ en hebben zodoende recht op een tegemoetkoming in de energiekosten van de overheid. Klik op de link voor meer informatie en uitleg. Zodra de regeling in werking treedt, vraagt WSN deze aan voor de complexen die het betreft. De vergoeding wordt verrekend met de eindafrekening 2023. Deze eindafrekening ontvang je vóór 1 juli 2024 van ons.

Waarom koopt WSN zelf geen energie in?

Algemeen

Het inkopen van energie is een vak apart. Op dit moment koopt Aenergie de energie in bij één van de grootste energiebedrijven ter wereld.