Servicekosten en stookkosten

Naast de maandelijkse netto huur betaalt bijna iedere huurder een bedrag aan servicekosten. Dit is een vergoeding voor extra diensten, zoals schoonmaak, tuinonderhoud en glasverzekering. De hoogte van de servicekosten verschilt per woning. In een flat betaal je meer dan in een eengezinswoning.  

Afrekening servicekosten
Het bedrag dat je maandelijks betaalt is een voorschotbedrag. Ieder jaar voor 1 juli stuurt WSN je een afrekening servicekosten van het voorgaande jaar. In deze afrekening verrekenen we het maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Soms krijg je geld terug en soms moet je bijbetalen.

Afrekening stookkosten
Woon je in een complex met een collectieve verwarmingsinstallatie? Dan betaal je maandelijks ook een bedrag aan stookkosten. Dit is een voorschotbedrag. Tegelijk met de afrekening servicekosten, ontvang je ook de afrekening stookkosten. 

Veel gevraagd over Servicekosten en stookkosten

Wanneer ontvang ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

De eindafrekening servicekosten ontvang je jaarlijks voor 1 juli. De afrekening gaat over het voorgaande jaar. 

Waarom betaal ik een vergoeding voor mijn zonnepanelen?

Algemeen

Voor het gebruik van de door ons aangeschafte zonnepanelen betaal je een vergoeding via de servicekosten. 

Ik heb zonnepanelen op mijn dak. Wat betekent dit?

Algemeen

Op het dak van je woning zijn zonnepanelen geplaatst voor het opwekken van elektra. De panelen zijn aangesloten op omvormers die zonne-energie omzetten in elektra, die wordt teruggeleverd aan het net.

 • Na het plaatsen van de zonnepanelen, ben je als huurders verplicht deze te registreren bij energieleveren.nl.
 • Jaarlijks verrekent jouw energieleverancier je elektraverbruik met de teruggeleverde energie. Voor de investering in de zonnepanelen betaal je aan WSN een maandelijkse vergoeding via de servicekosten.

Hoe wordt de hoogte van de servicekosten voor zonnepanelen bepaald?

Algemeen

Het bedrag wordt bepaald door:

 • het aantal zonnepanelen
 • de verwachtte opbrengst per paneel (Wattpiek)
 • het gemiddelede stroomtarief per kWh
 • of de woning gasloos is of niet.

Mijn zonnepanelen hebben minder opgebracht dan verwacht. Wat nu?

Algemeen

Neem contact met ons op.

Mijn buren betalen geen servicekosten voor de zonnepanelen. Waarom ik wel?

Algemeen

Dan ben je waarschijnlijk onlangs verhuisd. Vanaf 1 augustus 2020 betalen nieuwe huurders een vergoeding voor zonnepanelen op bestaande woningen. 

Mijn zonnepanelen werken niet. Krijg ik de servicekosten over deze periode terug?

Algemeen

We geven geen geld terug. Daarom is het belangrijk om regelmatig te controleren of de zonnepanelen het doen. Je bent zelf verantwoordelijk om te melden als er iets kapot is aan de zonnepanelen. Neem contact op met Schoonderbeek CV Nijkerk

Worden de servicekosten voor mijn zonnepanelen aangepast als de salderingsregeling door de overheid wordt afgebouwd?

Algemeen

Als je energieleverancier het tarief voor je teruggeleverde stroom verlaagt, heeft dit gevolgen voor de hoogte van de servicekosten die je betaalt voor je zonnepanelen. Wij komen hier tijdig bij je op terug. 

Wanneer krijg ik een afrekening stookkosten?

Algemeen

De meeste huurders ontvangen de afrekening stookkosten samen met de afrekening servicekosten voor 1 juli van het opvolgend jaar. 

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

Jaarlijks voor 1 juli rekenen we de servicekosten over het afgelopen met je af. De afrekening sturen we naar je nieuwe adres. 

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik een afrekening?

Algemeen

Je betaalt maandelijks een voorschot voor servicekosten. In je huurovereenkomst (kopje 'Leveringen en diensten') zie je welk bedrag je waarvoor betaalt. Jaarlijks rond 1 juli rekenen wij servicekosten met je af over het voorgaande jaar. 

 • Betaalde je teveel voorschot? Dan krijg je geld terug. Heb je een huurachterstand, dan verrekenen wij dit met bedrag met de achterstand.
 • Waren de werkelijke kosten hoger dan het betaalde voorschot? Dan betaal je bij. 

Een overzicht van de werkelijke kosten en de betaalde voorschotten, staat op je eindafrekening. 

Ik heb niet het hele jaar in mijn woning gewoond. Moet ik voor een heel jaar servicekosten betalen?

Algemeen

Nee, je betaalt alleen voor de periode dat je in de woning woonde. Als de huurovereenkomst eindigt, stopt de betalingsverplichting.

De afrekenperiode zie je terug op de jaarlijkse afrekening servicekosten.

Ik heb meters op mijn radiatoren voor mijn stookkosten. Hoe lezen jullie die uit?

Algemeen

Die meters worden op afstand uitgelezen. Je hoeft daar zelf niets voor te doen.

Kan ik de uitbetaling van de servicekosten op mijn eigen bankrekening krijgen? De huur wordt door een instantie betaald.

Algemeen

Betaalt sociale zaken je huur? Dan maken wij het bedrag over naar je eigen rekening. Wordt jouw huur betaald door een bewindvoerder, dan storten wij het bedrag op het afgesproken bankrekeningnummer.

Waarom betaal ik administratiekosten over de afrekening servicekosten?

Algemeen

Wij maken kosten voor het opstellen, boeken en betalen van facturen en afrekeningen. Een deel van deze kosten berekenen wij door.

Waarom rekenen jullie de servicekosten een keer per jaar af?

Algemeen

De leveranciers die de services in en om je woning leveren, sturen ons ook 1 keer per jaar een eindafrekening. Op basis van deze rekening, maken wij de eindafrekeningen naar onze huurders. Tegelijk ontvangen we de nieuwe prijzen en kunnen we ook de eventuele nieuwe voorschotbedragen berekenen. 

Waarom moet ik betalen voor het opladen van mijn scootmobiel en/of elektrische fiets?

Algemeen

Als je je elektrische fiets of scootmobiel oplaadt in een algemene ruimte, dan betaal je daarvoor. Het bedrag dat je betaalt voor het verbruik, trekken wij af vande totale kosten van het stroomverbruik voor de algemene ruimte.

Waar kan ik zien voor welke servicekosten ik betaal?

Algemeen

Dat staat in je huurovereenkomst. Woon je al langer in de woning? Kijk dan in de jaarlijkse huurverhogingsbrief die je vóór 1 mei van ons ontvangt.

Wij maken ons trappenhuis zelf schoon. Kunnen jullie dat voor ons regelen?

Algemeen

Dat kan. Voorwaarde is wel dat 70 procent van alle huurders in het woongebouw dat wil. Als wij de schoonmaak regelen, dan gaat iedere bewoner daarvoor betalen via de servicekosten. Neem contact met ons op. Dan berekenen wij het maandelijks bedrag. Ook vragen wij de andere huurders of zij belangstelling hebben.

Hoe verdelen jullie de servicekosten in mijn woongebouw?

Algemeen

Voor de verdeling van de servicekosten volgen we het beleid servicekosten van de huurcommissie. Informatie vind je op Huurcommissie.nl.

Waarom betaal ik voor stroomverbruik? Ik betaal zelf ook een energieleverancier.

Algemeen

Stroomverbruik dat je via de servicekosten betaalt, is voor verbruik in de algemene ruimtes. Bijvoorbeeld verlichting van portiek, galerijen en bergingen en stroomverbruik van liften.

Wanneer verandert het voorschotbedrag van de servicekosten?

Algemeen

Als je jaarlijkse afrekening servicekosten daar aanleiding toe geeft, passen wij het voorschotbedrag aan. Het nieuwe voorschotbedrag vermelden dan in de brief die je ontvangt.

Wat zijn voorbeelden van servicekosten?

Algemeen

 • Elektraverbruik in algemene ruimtes, gallerij, lift enz.
 • Schoonmaakkosten voor algemente ruimtes, gallerij, lift enz.
 • Gebruik vuilstortkoker
 • Glasverzekering

Wie betaalt de servicekosten voor leegstaande woningen?

Algemeen

De totale servicekosten van het gebouw worden verdeeld over alle woningen. De kosten van leegstaande woningen betaalt WSN.

Ik wil mijn scootmobiel in de scootmobielruimte plaatsen, maar er is geen ruimte. Wat kan ik doen?

Algemeen

In de algemene berging van sommige complexen zijn een aantal oplaadpunten voor scootmobiels. Als er meer scootmobiel gebruikers zijn dan stopcontacten, maak dan afspraken met elkaar over het gebruik van het oplaadpunt. Verplaatst de scootmobiel zodra hij vol is.