Servicekosten en stookkosten

Naast de maandelijkse netto huur betaalt bijna iedere huurder een bedrag aan servicekosten. Dit is een vergoeding voor extra diensten, zoals schoonmaak, tuinonderhoud en glasverzekering. De hoogte van de servicekosten verschilt per woning. In een flat betaal je meer dan in een eengezinswoning.  

Afrekening servicekosten
Het bedrag dat je maandelijks betaalt, is een voorschotbedrag. Ieder jaar voor 1 juli stuurt WSN je een afrekening servicekosten van het voorgaande jaar. In deze afrekening verrekenen we het maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Soms krijg je geld terug en soms moet je bijbetalen.

Afrekening stookkosten
Woon je in een complex met een collectieve verwarmingsinstallatie? Dan betaal je maandelijks ook een bedrag aan stookkosten. Ook dat is een voorschotbedrag. Tegelijk met de afrekening servicekosten, ontvang je ook de afrekening stookkosten. 

Veel gevraagd over Servicekosten en stookkosten

Met welke energieleverancier heeft WSN een contract?

Algemeen

WSN heeft, net als vrijwel 50% van alle andere woningcorporaties, een energiecontract via Aenergie. Zij zijn in 2002 opgericht om centraal energie in te kopen voor, met name, woningcorporaties.

Waarom koopt WSN zelf geen energie in?

Algemeen

Het inkopen van energie is een vak apart. Zeker in deze onzekere tijden. Op dit moment koopt Aenergie de energie in bij één van de grootste energiebedrijven ter wereld.

Leveren jullie groene energie?

Algemeen

Ja, de energie is 100% duurzaam opgewekt via windenergieprojecten. Wij vinden het belangrijk om ook op deze manier bij te dragen aan een beter milieu.

Ik hoor iets over een BTW-verlaging. Wat houdt dat in?

Algemeen

Vanaf 1 juli tot en met eind december 2022 gaat het BTW-tarief op energie tijdelijk omlaag van 21% naar 9%. De overheid doet dit om de gevolgen van de hoge energieprijzen en inflatie te verlagen. Het lagere btw-tarief geldt voor alles op de energierekening dat te maken heeft met de levering van energie.

Wat betekent de BTW verlaging voor mij als huurder van WSN?

Algemeen

Aan de ene kant is er inderdaad de verlaging van de BTW. Aan de andere kant stijgen de kosten van energie. Wij hopen dat dit gunstig uitpakt en je uiteindelijk niets hoeft bij te betalen en misschien zelfs wel wat terugkrijgt. Maar zeker weten doen we het niet.

Wanneer zie ik de BTW verlaging terug?

Algemeen

Pas in de afrekening van de voorschotbedragen over 2022 (dat is dus in 2023), zit de BTW verlaging verwerkt.

Hoe weet WSN of mijn voorschotbedrag voldoende is?

Algemeen

We proberen een zo goed mogelijke schatting te maken. Maar niemand kan hier iets met zekerheid over zeggen.

Kan ik hulp van de gemeente Nijkerk krijgen?

Algemeen

Huishoudens met een laag inkomen of een inkomen net boven het sociaal minimum hebben in 2022 een extra tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten gekregen. Wil je meer weten? Kijk dan even op de site van de gemeente Nijkerk.

Waarom betaal ik servicekosten?

Algemeen

Je betaalt elke maand servicekosten voor alles wat te maken heeft met de algemene ruimte(s) bij je woning. Je betaalt mee aan bijvoorbeeld:

 • Schoonmaak
 • Verlichting
 • Elektraverbruik
 • Lift

Waarom stijgen de servicekosten?

Algemeen

Omdat alles duurder wordt. Ook hier hebben we te maken met stijgende energiekosten. De hoogte van het nieuwe voorschotbedrag ontvang je per brief.

Tips om nog meer zelf te doen aan je stookgedrag!

Algemeen

 • Meer tips om energie te besparen vind je via Milieucentraal.
 • Koop je zelf je energie in? Hier kun je kijken of het nog beter kan. 
 • Nog meer bespaartips vind je hier

Kan ik tussentijds mijn voorschotbedrag ook verhogen?

Algemeen

Ja dat kan voor de stookkosten. Als je dit graag wilt, neem dan contact met ons op. De servicekosten kun je niet tussentijds verhogen. Wij adviseren iedereen altijd goed rekening te houden met een eventueel bij te betalen bedrag. Dan kom je nooit voor een verrassing te staan.

Mijn buren betalen geen servicekosten voor de zonnepanelen. Waarom ik wel?

Algemeen

Vanaf 1 augustus 2020 betalen nieuwe huurders een vergoeding voor zonnepanelen op bestaande woningen. 

Wanneer krijg ik een afrekening service- en/of stookkosten?

Algemeen

De meeste huurders ontvangen de afrekening stookkosten samen met de afrekening servicekosten ieder jaar voor 1 juli. 

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

Jaarlijks voor 1 juli rekenen we de servicekosten over het afgelopen jaar met je af. De afrekening sturen we naar je nieuwe adres. 

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik een afrekening?

Algemeen

 • Misschien betaalde je teveel voorschot? Dan krijg je geld terug. Maar heb je een huurachterstand, dan verrekenen wij dit met bedrag met de achterstand.
 • Waren de werkelijke kosten hoger dan het betaalde voorschot? Dan betaal je bij. 

Een overzicht van de werkelijke kosten en de betaalde voorschotten, staat op je eindafrekening. 

Ik heb niet het hele jaar in mijn woning gewoond. Moet ik voor een heel jaar servicekosten betalen?

Algemeen

Nee, je betaalt alleen voor de periode die je in de woning woonde. Als de huurovereenkomst eindigt, stopt ook de betalingsverplichting.

De afrekenperiode zie je terug op de jaarlijkse afrekening servicekosten.

Ik heb meters op mijn radiatoren voor mijn stookkosten. Hoe lezen jullie die uit?

Algemeen

Die meters worden op afstand uitgelezen. Je hoeft daar zelf niets voor te doen.

Kan ik de uitbetaling van de servicekosten op mijn eigen bankrekening krijgen? De huur wordt door een instantie betaald.

Algemeen

Betaalt sociale zaken je huur? Dan maken wij het bedrag over naar je eigen rekening. Wordt jouw huur betaald door een bewindvoerder, dan storten wij het bedrag op het afgesproken bankrekeningnummer.

Waarom betaal ik administratiekosten over de afrekening servicekosten?

Algemeen

Wij maken kosten voor het opstellen, boeken en betalen van facturen en afrekeningen. Een deel van deze kosten berekenen wij door.

Waarom rekenen jullie de servicekosten een keer per jaar af?

Algemeen

De leveranciers die de services in en om je woning leveren, sturen ons ook één keer per jaar een eindafrekening. Op basis van deze rekening, maken wij de eindafrekeningen naar onze huurders. Tegelijk ontvangen we de nieuwe prijzen en kunnen we dus ook de eventuele nieuwe voorschotbedragen berekenen. 

Waarom moet ik betalen voor het opladen van mijn scootmobiel en/of elektrische fiets?

Algemeen

Als je je elektrische fiets of scootmobiel oplaadt in een algemene ruimte, dan betaal je daarvoor. Het bedrag dat je betaalt voor het verbruik, trekken wij af van de totale kosten van het stroomverbruik voor de algemene ruimte.

Waar kan ik zien voor welke servicekosten ik betaal?

Algemeen

Dat staat in je huurovereenkomst. 

Wij maken ons trappenhuis zelf schoon. Kunnen jullie dat ook voor ons doen?

Algemeen

Dat kan. Voorwaarde is wel dat 70 procent van alle huurders in jullie woongebouw dat wil. Als wij de schoonmaak regelen, dan gaat iedere bewoner daarvoor betalen via de servicekosten. Neem contact met ons op. Dan berekenen wij het maandelijks bedrag. Ook vragen wij de andere huurders of zij ook belangstelling hebben.

Hoe verdelen jullie de servicekosten in mijn woongebouw?

Algemeen

Voor de verdeling van de servicekosten volgen we het beleid servicekosten van de huurcommissie. Informatie vind je op Huurcommissie.nl.

Waarom betaal ik voor stroomverbruik? Ik betaal zelf ook een energieleverancier.

Algemeen

Stroomverbruik dat je via de servicekosten betaalt, is voor verbruik in de algemene ruimtes. Bijvoorbeeld verlichting van portieken, galerijen, bergingen en stroomverbruik van liften.

Wanneer verandert het voorschotbedrag van de servicekosten?

Algemeen

Als je jaarlijkse afrekening servicekosten daar aanleiding toe geeft, passen wij het voorschotbedrag aan. Het nieuwe voorschotbedrag staat in de brief die je ontvangt.

Wat zijn voorbeelden van servicekosten?

Algemeen

 • Elektraverbruik in algemene ruimtes, galerij, lift enz.
 • Schoonmaakkosten voor algemene ruimtes, galerij, lift enz.
 • Gebruik vuilstortkoker
 • Glasverzekering

Wie betaalt de servicekosten voor leegstaande woningen?

Algemeen

De totale servicekosten van het gebouw worden verdeeld over alle woningen. De kosten van de leegstaande woningen betaalt WSN.