NIEUWBOUW: Woonflexproject Spoorkamp 2b (252 woningen)

De druk op de woningmarkt is hoog. Ook in Nijkerk zijn de wachtlijsten voor woningzoekenden lang. Om meer woningen toe te voegen moet er daarom snel en veel gebouwd worden. WSN en de gemeente hebben afspraken gemaakt over hoe deze opgave kan worden ingevuld. Onderdeel daarvan is de realisatie van 252 flexwoningen. Met de bouw van deze flexwoningen, die met voorrang worden toegewezen aan Nijkerkers en voor de helft naar jongeren gaan, kunnen we snel meer woningen toevoegen en dus meer Nijkerkers aan een huis helpen. De eerste woningen worden naar verwachting in december 2024 opgeleverd. 

Wat zijn flexwoningen?

Flexwoningen bestaan uit kant-en-klare modules die stapelbaar zijn. Daarom kunnen deze sneller gebouwd worden dan traditionele woningen en kunnen ze ook op tijdelijke locaties staan. Omdat de flexwoningen in ieder geval 15 jaar in Spoorkamp blijven staan en mogelijk nog eens 15 jaar hier of ergens anders in Nijkerk, is de kwaliteit gelijk aan die van normale nieuwbouwwoningen.

Samen met bewoners: een levendige, fijne en kansrijke buurt

De woningen komen in een nieuwe buurt, vlak bij het Jaap van der Krol Bad. Het gebied is nu nog grotendeels een braakliggend terrein. De gemeente heeft aan dit terrein voor in ieder geval 15 jaar de bestemming ‘’wonen’’ toegekend. De 252 flexwoningen en daar al staande 49 opstapwoningen worden straks een écht woongebied in het groen. Toekomstige bewoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwikkeling van de nieuwe woonbuurt. Samen met bewoners en professionals gaan we er een levendige, fijne en kansrijke buurt van maken.

Voor welke huurders bouwen we?

We bouwen de woningen  vooral voor:

 • Woningzoekenden uit de gemeente Nijkerk die qua inkomen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.
 • Jongeren t/m 34 jaar die doordat zij onvoldoende inschrijftijd hebben opgebouwd, weinig kans maken op een huurwoning. De helft van alle woningen wijzen we aan hen toe.
 • Mensen die dringend op zoek zijn naar een woonoplossing, om de hoogste nood te beantwoorden.

 Wat gaan we bouwen?

Het project bestaat uit 6 appartementen gebouwen en een gemeenschappelijk paviljoen, met totaal: 

 • 74 studio’s voor één persoon
 • 99 2-kamer woningen voor één of twee personen
 • 65 3-kamer woningen voor twee tot drie personen
 • 14 4-kamer woningen voor drie tot vier personen.

Samen met omwonenden en betrokkenen

In 2022 en 2023 hebben WSN en de gemeente overlegd met omwonenden van de locatie en andere geïnteresseerden over de plannen voor de flexwoningen. Hun wensen zijn in kaart gebracht en zo veel als mogelijk verwerkt in de plannen. Eén van de aanpassingen is dat er geen woningen voor arbeidsmigranten komen. Ook komt er geen hoogbouw. De appartementengebouwen worden maximaal vier verdiepingen hoog.

Het project in het kort

 • In de buurt van het Jaap van der Krol Bad bouwen WSN en de gemeente een buurt met 252 flexwoningen. Deze locatie heeft voor in ieder geval 15 jaar de bestemming “wonen”. Daarnaast is er de toezegging van de gemeente dat de woningen nog eens 15 jaar in Nijkerk mogen staan, maar dan mogelijk op een andere locatie.
 • Het project bestaat uit 6 appartementengebouwen en een gemeenschappelijk paviljoen. Het terrein wordt parkachtig aangelegd, met volop groenvoorzieningen en buitenruime.
 • Er komen woningen voor verschillende groepen woningzoekenden, zodat er een gemêleerde buurt ontstaat. Er zijn geen woningen voor arbeidsmigranten beschikbaar.
 • Bewoners, partners en professionals gaan in dit nieuwe project ‘samen buurt maken’ om er een levendige, fijne en kansrijke woonbuurt van te maken. Daarom komen er meerdere gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een paviljoen met ontmoetingsruimte, wasserette en gezamenlijke berging en speeltoestellen. Ook is er ruimte voor initiatieven van bewoners.

Voorlopige planning (onder voorbehoud)

Verwachting is de eerste bewoners te verwelkomen in december 2024. De laatste woningen worden in de zomer van 2025 opgeleverd.

 • Het project zit op dit moment in de voorbereidingsfase.
 • Maart 2024: start grondwerkzaamheden in het gebied.
 • Eind mei 2024: lancering website www.wonenbijjaap.nl met informatie over de woningen en de procedure voor inschrijven en reageren. 
 • Juni 2024: aanleg nutsvoorzieningen
 • Oktober 2024: start bouw

Planning inschrijven, toewijzen en opleveren (onder voorbehoud)

  Fase 1: 64 woningen en paviljoen Fase 2: 104 woningen Fase 3: 84 woningen
Inschrijven woningzoekenden Augustus / september 2024 Nog niet bekend Nog niet bekend
Woningen toewijzen Oktober 2024 Nog niet bekend Nog niet bekend
Start bouw Oktober 2024 December 2024 Maart 2025
Oplevering December 2024 Maart 2025 Juni 2025