BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Welzijnsinstellingen

Wij staan dicht bij onze huurders. Daardoor kunnen we problemen snel signaleren en oplossen. Dat doen samen met verschillende instellingen. Juist door onze krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars kennis en expertise, kunnen we echt wat betekenen voor de lokale samenleving.

Instellingen waarmee wij samenwerken zijn:

  • Stimenz
  • Gemeente Nijkerk, o.a. voor Meldpunt Schulddienstverlening
  • Politie Gelderland Midden
  • Jellinek
  • PLANgroep
  • Jeugdbescherming Gelderland
  • Buurtbemiddeling

Tweede kans

Gezinnen met ernstige financiële of sociale problemen of verslaving verdienen een tweede kans. Deze krijgen zij met het Vierde Huis. Woningstichting Nijkerk nam hiervoor het initiatief en werkt hierin samen met de gemeente Nijkerk, ggz centraal en Stimenz.
De gezinnen nemen verplicht deel aan een hulpverleningsprogramma. Met elkaar proberen wij hun gezinsleven weer op de rit te krijgen.

Liever persoonlijk contact?