Missie en koers

Dicht bij onze klanten staan en volkshuisvestelijk het verschil maken. Dat zijn belangrijke principes voor WSN. In onze visie zullen we daarom moeten meebewegen als de omgeving beweegt en deze principes onder druk komen te staan. Alleen dan kunnen we anticiperen op nieuwe behoeften en zijn we in staat om een toekomstgerichte klik te maken met klant, markt en maatschappij. De komende jaren zien we onze doelgroep qua omvang en samenstelling sterk veranderen. Dit heeft te maken met de demografische ontwikkelingen binnen onze regio, maar ook met veranderingen in wetgeving en maatschappij. 

In ons strategisch ondernemingsplan 2018-2022 zetten we de belangrijkste ontwikkelingen op een rij en geven per ontwikkeling een doorkijk op onze visie.