WSN en de gemeente Nijkerk: samen voor energiebesparing

WSN en de gemeente Nijkerk slaan de handen ineen voor energiebesparing. Begin deze week is bij de gemeente Nijkerk het startschot gegeven voor het Fixteam. Dit team voert kleine bespaarmaatregelen uit in woningen. Andere energiebesparende initiatieven zijn het versneld aanbrengen van zonnepanelen, het inzetten op energiebesparing en op verdere armoedebestrijding.

Toenemende armoede tegengaan
De aanleiding voor dit samenwerkingsproject is de toenemende armoede door de hoge energieprijzen en de milde economische recessie waar we in zitten. WSN en de gemeente Nijkerk willen met deze samenwerking de oplopende kosten voor huurders verminderen. Onder andere met de start van het Fixteam.

Kleine isolatiemaatregelen maken woning energiezuiniger
Het Fixteam is een speciaal team dat door kleine bespaarmaatregelen de energielasten voor bewoners verlaagd. Het Fixteam treft kleine energiebesparende maatregelen zoals het plaatsen van radiatorventilatoren, radiatorfolie, tochtstrippen en ledlampen. Dit gebeurt bij 500 woningen voor april 2023. We starten dit jaar met het Fixteam. Bewoners worden vooraf geïnformeerd.

Zo’n 1 op de 6 huurders
Energiearmoede betekent dat mensen meer dan 10% van hun inkomen moeten besteden aan energie. Naar schatting waren er in 2021 zo’n 812 huishoudens met energiearmoede in gemeente Nijkerk. Maar de verwachting is dat dit aantal huishoudens steeds verder toeneemt. Inmiddels zou zo’n 1 op de 6 huurders van WSN moeite hebben met het betalen van de rekeningen.

Wethouder Mariëlle Broekman: “Het is belangrijk dat we voorkomen dat mensen in de schulden komen of dat die steeds verder toenemen. Want schulden hebben grote invloed op het welzijn van mensen. Met dit samenwerkingsproject raken we dan ook meerdere doelen.”

Energiebesparing en financiële regelingen
Wethouder René Windhouwer voegt daaraan toe: “Als gemeente proberen we onze inwoners dan ook op allerlei verschillende manieren te helpen met verduurzamen. Mensen kunnen bijvoorbeeld gratis advies krijgen via ons Energieloket. Of een bezoek thuis van een Energiecoach, om daar de mogelijkheden in kaart te brengen. En we geven allerlei info via de website duurzaam-nijkerk.nl. Onder meer over subsidies, leningen en de Energietoeslag.”

Zonnepanelen op WSN-woningen
Naast de inzet van het Fixteam gaat WSN bij 300 woningen versneld zonnepanelen plaatsen.
Het gaat om woningen met een slecht energielabel. De huurders betalen hiervoor een kleine huurverhoging. Maar door de energie die de panelen opwekken, gaat de energierekening omlaag.
De eerste huurders hebben hierover bericht ontvangen van WSN.

Saskia Waciuri, manager Wonen WSN, vertelt: ‘’Natuurlijk brengen we het liefst alle woningen gelijk naar energielabel A. We hebben alleen ook te maken met andere opgaven zoals nieuwbouw, leefbaarheid, zorg en onderhoud waar we in willen investeren. Dit zien we als een mooie stap.’’

Energieneutraal in 2050
Wethouder René Windhouwer is blij met de samenwerking, waarbij ook andere partijen zoals Sigma en Schuldhulpmaatje een rol spelen: ‘’We dragen allemaal ons steentje bij. En proberen het besparen op energie voor ieder huishouden haalbaar te maken. We kunnen helaas niet alles in één keer oplossen. We zijn namelijk ook afhankelijk van de ontwikkelingen in Europa en de Rijksoverheid. Maar stap voor stap werken we hard verder aan onze ambitie om in 2050 als gemeente energieneutraal te zijn.’

Onderschrift foto:
Op de foto van links naar rechts:
Kees de Ruiter, projectleider Vastgoed WSN, Wethouder René Windhouwer gemeente Nijkerk, Wethouder Mariëlle Broekman gemeente Nijkerk, Saskia Waciuri, manager Wonen WSN, Anna Ermers, Programmamanager Wonen/Prestatieafspraken, Pim Daalhuizen, manager Vastgoed en Bedrijfsvoering WSN, Claudia Verweij, communicatieadviseur WSN.