Wet eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 gaat de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen gelden. Deze wet regelt, dat huurders met een laag inkomen en een dure sociale huurwoning bij een woningcorporatie, voor één keer een huurverlaging krijgen.

Wij bereiden ons op dit moment voor om deze wet uit te kunnen voeren.

  • Vanaf januari 2021 kunnen wij bij de Belastingdienst opvragen welke huurders voor deze verlaging in aanmerking komen.
  • Vanaf februari 2021 stuurt de Belastingdienst ons deze gegevens toe.
  • Uiterlijk 1 april 2021 krijgen de huurders die voor deze regeling in aanmerking komen van ons een brief.

Meer informatie
Meer informatie over deze nieuwe wet staat in januari 2021 op deze website.