Samenwerking voor hulp aan personen met verward gedrag

Ondertekening convenant

Het is belangrijk om voor personen met verward gedrag een veilig en zinvol leven binnen de samenleving te organiseren. Hiervoor werken in Nijkerk verschillende organisaties samen: Gemeente Nijkerk, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk, Woningstichting Nijkerk, Welzin Buurtbemiddeling en GGZ Centraal. Op 2 november 2020 ondertekenen zij het ‘Convenant en privacyreglement sluitende aanpak personen met verward gedrag’.

Verward gedrag

Met mensen met verward bedrag bedoelen we hier mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Te denken valt aan mensen in alle leeftijden, dus zowel jongeren als volwassenen, met een psychiatrisch ziektebeeld of beginnende dementie. Hierdoor is er het risico dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen.

Het convenant
In het convenant spreken genoemde organisaties af hoe ze samen een veilig en zinvol leven organiseren voor personen met verward gedrag. Dat begint met preventie, zoals dagbesteding. Dan volgt het vroeg signaleren van mogelijke problemen. Ten slotte het zo nodig bieden van passende hulp en nazorg. Uitgangspunt is dat de jongere of volwassene met verward gedrag zoveel mogelijk zelf bij de afspraken wordt betrokken.