Onze woningvoorraad over tien jaar

Onze portefeuillestrategie is vastgesteld!
Het afgelopen jaar hebben we met de gemeente Nijkerk, Huurdersorganisatie Nijkerk en collega’s gewerkt aan onze portefeuillestrategie. In deze strategie staat hoe onze woningvoorraad eruit ziet over tien jaar. De strategie is de basis voor veel toekomstige beslissingen. Onze visie de komende tien jaar:

  • Inzetten op nieuwe woonconcepten en woningtypen
  • Onze woningen blijven betaalbaar en er is aandacht voor middenhuur
  • Groeit ons aantal woningen fors
  • Waarborgen goede kwaliteit van onze woningen en duurzaamheid als fysieke en sociale transitie

Lees hier meer over onze portefeuillestrategie.