Huurverhoging: blijven bouwen en verduurzamen

Aanpakken van de woningnood en de woonlasten voor huurders verlagen zijn belangrijke speerpunten voor WSN. Met grote investeringen in nieuwbouw en verduurzaming willen we ervoor zorgen dat er nu én in de toekomst voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn.

Waarom een huurverhoging in deze tijden
De huren van bewoners zijn de belangrijkste inkomstenbron van corporaties, dus ook van WSN. Het geld van de huurinkomsten wordt gebruikt voor verduurzaming, onderhoud en nieuwbouw. Om meer betaalbare woningen te bouwen en te kunnen blijven verduurzamen, gaan de huren dit jaar omhoog. Waar WSN van de Rijksoverheid 3,1% huurverhoging mag vragen, heeft overleg met Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) geresulteerd in een verhoging van 2,8% voor de huurders van WSN. Hiermee verwachten WSN en HON een goede balans te hebben gevonden tussen het betaalbaar houden van de huren en de bijdrage van WSN aan het oplossen van de woningnood en de klimaatcrisis.

Huurverlaging voor huurders met laag inkomen
Huurders met een laag inkomen zijn een groot deel van hun maandinkomen kwijt aan woonlasten. Om hen te helpen, is er de Wet Eenmalige Huurverlaging. Huurders die in 2021 al een inkomen hadden dat recht geeft op huurverlaging, hoeven niets te doen. Zij zijn bekend bij WSN en krijgen vanzelf een huurverlaging. Huurders die na 2021 te maken kregen met een inkomensdaling, moeten zelf huurverlaging aanvragen. Hiervoor kunnen zij terecht op de pagina Eenmalige Huurverlaging.

Geen huurverhoging voor lage energielabels
De impact van de hoge energieprijzen is extra groot voor huurders van een woning met een laag energielabel. Daarom blijft de huur van woningen met een E, F of G label dit jaar gelijk.

Op korte termijn: meer verduurzamen en bouw tijdelijke flexwoningen
Om de woonlasten voor huurders te verlagen, krijgen 250 woningen met een laag energielabel dit jaar zonnepanelen en worden tot en met 2024 200 woningen verduurzaamd. Om in de enorme vraag naar betaalbare huurwoningen te voorzien, bouwen we jaarlijks in ieder geval 50 betaalbare huurwoningen. Ook heeft de gemeente Nijkerk onlangs groen licht gegeven voor de bouw van 250 flexwoningen naast het Jaap van der Krol Bad. De plannen hiervoor worden de komende maanden verder uitgewerkt.