Hoe ziet uw ideale woning eruit?

Blijft u in de toekomst graag in uw huidige woning wonen of verhuist u liever naar een andere woning? De gemeente Nijkerk, en wij als WSN, zijn benieuwd naar uw mening.

Uw mening is belangrijk
Het is belangrijk dat iedereen met plezier in de gemeente kan blijven wonen. Om beter inzicht te krijgen in de woonsituatie en woonvoorkeuren van senioren, start de gemeente Nijkerk in februari een onderzoek onder senioren. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij het woonbeleid en het woningbouwprogramma de komende jaren. Ongeacht u wel of niet wilt verhuizen, inzicht in uw woonsituatie en woonvoorkeuren zullen ons daarbij helpen.

Wat kunt u hiervoor doen?
Bent u 55 jaar of ouder? Dan ontvangt u in februari een brief van de gemeente Nijkerk. Zij vragen u om een vragenlijst in te vullen. Er wordt onder andere gevraagd naar uw huidige woonsituatie, uw ideale woning en uw mening over een aantal woonconcepten. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Uw antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt.

Door het invullen van deze vragenlijst helpt u de gemeente en corporaties bij het vormgeven van het nieuwe woonbeleid. Houd uw brievenbus dus goed in de gaten en vul de vragenlijst in. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!