De eerste stap in de samenwerking voor het Nieuwe Sint Jozef

Vorige week is een mooie mijlpaal bereikt. 13 samenwerkende organisaties*, onder wie WSN, tekenden de intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van het Nieuwe Sint Jozef. Er komt tegenover de binnenstad niet alleen een nieuw gebouw met appartementen voor ouderen en mensen met een zorgvraag, er wordt ook invulling gegeven aan ‘wonen met een plus’. Naast de juiste zorg voor de ouderen biedt het Nieuwe Sint Jozef straks verschillende maatschappelijke voorzieningen waar iedere Nijkerker gebruik van kan maken. Met het tekenen van deze overeenkomst wordt er een belangrijke stap gezet naar de volgende fase.

Het proces
Sinds begin dit jaar is op initiatief van WSN met geïnteresseerde partijen het gesprek gevoerd over het ontwikkelen van een concept voor het Nieuwe Sint Jozef. Onder leiding van Team Bos en Mol is de samenwerking in kaart gebracht en gekeken naar de ruimte die iedere partij nodig heeft. Deze zoektocht is geslaagd; 13 enthousiaste organisaties gaan een rol vervullen in het Nieuwe Sint Jozef.

Wonen met een plus
Het huidige gebouw dateert uit 1972 en is op. De visie wonen met een plus is uitgangspunt voor de nieuwbouw. Deze woonvorm biedt een integraal pakket van wonen, services, ontmoeten, welzijn, dienstverlening en zorg voor bewoners en voor inwoners. Zodat een levendige, vitale leefgemeenschap kan ontstaan en de warme sfeer en fijne samenwerking blijft. Mensen behouden hun regie door te wonen in een toegankelijke woning en in een veilige woonomgeving met voorzieningen dichtbij om fijn te kunnen wonen. 

De volgende stap
Het komende jaar wordt besteed aan het ontwerp met de 13 samenwerkende organisaties, de
(buurt-) bewoners en de gemeente. Het streven is om medio 2022 een voorlopig ontwerp te presenteren. Voordat het zover is gaan we eerst in gesprek met bewoners, cliëntenraad en omwonenden. Tegelijkertijd worden gesprekken gevoerd met de gemeente en deelnemende partijen over de manier van samenwerking.
           
* De overeenkomst is getekend door:
Woningstichting Nijkerk, Stichting Beweging 3.0, Stichting Philadelphia, Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort, Oefentherapie Nijkerk, Accent praktijkonderwijs, Corlaer College, Stichting 2B Paashuis, Hero Horeca B.V. en Stichting Careander.

Onderstaande partijen waren nog niet in de gelegenheid om te tekenen:
Stichting ’s Heeren Loo, Aeres VMBO en MBO Nijkerk en Stichting Kinderopvang Amersfoort.