Aandeel sociale huurwoningen stijgt in Woonvisie 2020+

Woningstichting Nijkerk is dik tevreden over de Woonvisie 2020+. Het aandeel sociale huurwoningen in de nieuwbouw gaat stijgen van 25 naar 30 tot 35%. Zo kan WSN meer woningzoekenden aan een woning helpen. Ook de samenwerking met de gemeente Nijkerk was goed bij de ontwikkeling van de Woonvisie. Vanaf het allereerste begin zat WSN aan tafel. Het doel was duidelijk: WSN en de gemeente willen passende en betaalbare woningen bieden voor al haar inwoners. Juist ook in deze tijd, nu de druk op de woningmarkt groot is.

Meer huurwoningen, ook voor senioren
Een belangrijke afspraak in de Woonvisie 2020+ is dat het percentage huurwoningen in de gemeente Nijkerk gaat stijgen. Van het aantal nieuw te bouwen woningen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken stijgt het percentage van 25 naar 30 tot 35%. Peter Toonen, directeur-bestuurder WSN: ‘Daar zijn we blij mee! Zeker in deze tijd van krapte op de woningmarkt. Door de toename van het aantal huurwoningen kunnen we meer woningzoekenden helpen aan een woning.’ Een andere afspraak uit de Woonvisie is dat bij nieuwbouwontwikkelingen 10% bestemd is voor seniorenwoningen. Op deze manier spelen we in op de toenemende vergrijzing en wordt de doorstroming op gang gebracht. WSN vindt dit positief en wil hier ook graag aan bijdragen. Peter Toonen: ‘We zoeken naar nieuwe woonvormen voor senioren, waarbij we specifiek naar de woonwensen van deze groep kijken. Het is belangrijk dat WSN vanaf het eerste moment betrokken is bij de nieuwbouwplannen.

Slimme Woningbouwmonitor
De invoering van een Woningbouwmonitor moedigt WSN aan. Het doel hiervan is de gemeenteraad inzicht en sturingsmogelijkheden geven bij de realisatie van de verschillende woningtypen en prijscategorieën. De Woningbouwmonitor blikt terug op wat er in het afgelopen jaar is gerealiseerd. En geeft een overzicht van de toekomstige plancapaciteit en programmering. Projecten wonen en zorg komen ook aan bod. We willen namelijk ook het woningaanbod vergroten voor ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag.

Ambitie WSN reikt verder
Ambitieus zoals WSN is, blijft er toch wat te wensen over als het om huurwoningen gaat. Peter Toonen: ‘Onze ambitie is om het percentage huurwoningen in de gemeente Nijkerk waar mogelijk verder te verhogen. De voorspelling is dat er een crisis aankomt. Als marktpartijen niet in staat zijn om te bouwen, dan is WSN bereid een stap extra te zetten. Ik ben blij dat WSN een financieel gezonde organisatie is die deze opgave goed aan kan. Nog meer woningzoekenden blij maken met een sociale huurwoning van Woningstichting Nijkerk is een van onze doelen. WSN altijd dichtbij, voor onze huidige en toekomstige huurders.’