Opvang vluchtelingen in huis

Waar moet je zoal rekening mee houden?

Vanwege de oorlog in Oekraïne krijgt WSN veel vragen of het is toegestaan om tijdelijk vluchtelingen in huis te nemen. Wij zijn blij en verrast met de gastvrijheid van onze huurders. Hierbij leggen we uit hoe het werkt.

Bij inwoning (logeren) gaan wij uit van een tijdelijke situatie. Voor inwoning vraag je schriftelijk toestemming aan WSN. Of wij toestemming geven, hangt af van een aantal punten.

  • Het aantal bewoners moet passen bij de grootte van de woning.
  • Buren en buurtbewoners mogen er geen last van hebben.
  • Een inwoner is geen medehuurder en kan niet in de woning blijven wonen als je verhuist.

Let op mogelijke financiële consequenties
Wij raden je aan om goed te kijken of inwoning misschien financiële gevolgen voor jou kan hebben. Denk hierbij in ieder geval aan de hoogte van de huurtoeslag en de betaling van extra gemeentelijke belastingen.

Gemeente Nijkerk
De gemeente Nijkerk bundelt al haar informatie op Oekraïne; wat doet de gemeente?.

Tips van Vluchtelingenwerk Nederland
Op de website van Vluchtelingenwerk Nederland vind je meer informatie over het opvangen van vluchtelingen en waar je je kunt aanmelden met een logeerplek.