Jaarverslag WSN

Jaarlijks legt Woningstichting Nijkerk verantwoording af over haar prestaties. Dit doen we met een jaarverslag en jaarrekening aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 

Veel gevraagd over Jaarverslag WSN

Ik ben door DESAN gebeld of gemaild, die zegt in opdracht van WSN onderzoek te doen. Klopt dit?

Algemeen

Wij willen graag dat huurders tevreden zijn over onze dienstverlening. Maar ook woningzoekenden die zich op kantoor, telefonisch of digitaal bij ons melden moeten een goed gevoel overhouden aan het contact.
Daarom maken we gebruik van het KWH-Huurlabel, een kwaliteitskeurmerk voor de dienstverlening van woningcorporaties.

Onderzoek via DESAN

Het KWH-Huurlabel bepaalt aan welke kwaliteitseisen de dienstverlening van een corporatie moet voldoen. Doorlopend test KWH of wij hierin slagen. Dit onderzoek laat zij uitvoeren door het bedrijf DESAN en gaat via:

 • telefoon (tot 20:30 uur);
 • e-mail;
 • sms.

Je kunt door DESAN benaderd worden als:

 • je een woning van WSN bent gaan huren;
 • je een reparatieverzoek aan ons hebt doorgegeven;
 • er onderhoud aan je woning is uitgevoerd;
 • je contact met ons hebt gehad (telefonisch, via e-mail of op ons kantoor bent geweest):
 • je de huur hebt opgezegd.

Waar vind ik het ondernemingsplan van WSN?

Algemeen

Lees hier ons ondernemingsplan.

Wat is KWH?

Algemeen

KWH is het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties met een huurlabel. KWH helpt corporaties om samen met huurders te werken aan goede dienstverlening. Ruim 150 corporaties laten de waardering van huurders over de dienstverlening onderzoeken. Dat gaat over verschillende onderdelen.

Wat vind je van:

 • het contact met je corporatie;
 • de informatie die je ontvangt;
 • hoe reparaties of onderhoud worden uitgevoerd?

Op deze en veel andere vragen halen wij de mening van huurders op. Dat doen we door huurders te vragen om vragenlijsten in te vullen. Door de antwoorden weten wij waar je tevreden over bent, wat je belangrijk vindt en wat er beter kan. Zo kunnen wij onze dienstverlening steeds aanpassen en verbeteren.