BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Privacy

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren, hebben wij klantgegevens nodig. Wij gebruiken deze alleen waarvoor ze bestemd zijn. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met deze gegevens en is uw privacy bij ons gewaarborgd. In ons Privacyreglement worden de rechten en plichten van u en van WSN in verband met het verstrekken en gebruiken van uw gegevens op een zo goed mogelijke wijze vastgelegd.

Liever persoonlijk contact?