BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Integriteit en legitimatie

In contact met elkaar, met onze bewoners, met onze samenwerkingspartners en met de samenleving is vertrouwen en transparantie nodig. Dit ontstaat niet vanzelf. Openheid is hierbij een voorwaarde. Alleen in een open cultuur worden de andere kernwaarden betekenisvol. Openheid zet aan tot ethisch handelen, openheid geeft inzicht en vertrouwen.

Legitimatie medewerkers
Komt een medewerker van Woningstichting Nijkerk bij u thuis, dan kan hij of zij zich altijd legitimeren. Dat geldt ook voor de medewerkers van bedrijven die in opdracht van ons in uw woning moeten zijn. Vraag gerust naar hun legitimatiebewijs. Twijfelt u aan de echtheid van het document, neem dan contact met ons op.

Persoonlijk contact?