BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Inzet voor CO2-reductie

De actie 'CO2 reductie in plaats van verhuurderheffing' blijft de aandacht van Den Haag vragen. WSN betaalt jaarlijks meer dan € 3 miljoen verhuurderheffing aan het Rijk. Met dat bedrag kan WSN 100 huurwoningen per jaar verduurzamen. Daarmee zorgen we voor de portemonnee van onze huurders en de aarde.

Woonlasten huurder naar beneden
Dankzij duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door woningen gasloos te maken en van zonnepanelen te voorzien, besparen de corporaties samen veel extra CO2. Huurders zien de energierekening vanaf de eerste maand dalen en gaan er direct op vooruit. Dat motiveert om mee te doen! Peter Toonen, directeur-bestuurder WSN: ‘Als sector zijn wij al actief met de verduurzaming van onze woningen. En hoe meer financiële middelen we beschikbaar hebben, hoe meer we kunnen doen'.

Motie aangenomen
Sinds februari is er niet stilgezeten. Inmiddels is op het jaarlijkse VNG-congres op 5 juni jl. een motie aangenomen voor inzet van de verhuurdersheffing voor verduurzaming van sociale huurwoningen. Het VNG-bestuur heeft nu de opdracht om het voorstel te bespreken met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Verder bood Urgenda afgelopen maandag –op de vierde verjaardag van het rechtbankvonnis in de Klimaatzaak-, namens honderden partijen, de Staat een pakket van 40 oplossingen aan voor extra CO2-reductie om te voldoen aan de uitspraak van de Rechtbank en het Hof. Ook woningcorporaties waren daarbij aanwezig, Peter Toonen werd hiervoor geïnterviewd. Samen met honderden andere woningcorporaties blijft WSN zich inzetten voor deze actie!

Eerder bericht: Woningstichting Nijkerk neemt met Urgenda initiatief: extra CO2-reductie

Terug naar nieuwsarchief

Persoonlijk contact?