BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Nieuwsarchief

Project Op tijd erbij

Woningstichting Nijkerk doet mee aan het project Op tijd erbij. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Nijkerk, WSN, De Alliantie, Vitens, verschillende energiebedrijven en zorgverzekeringen. Het doel van het project is om achterstanden te...

Lees verder

WSN in NOS journaal 20.00 uur 4 maart

Peter Toonen, directeur bestuurder van WSN, is geïnterviewd door NOS voor een item over de Provinciale Verkiezingen met het thema Wonen in de provincie Gelderland. Peter vertelt over de krapte over op de woningmarkt in de regio Nijkerk. Peter:...

Lees verder

Eerste woningen in Paasbos tegen de grond

De eerste woningen aan de Lindenlaan in Nijkerk zijn vandaag gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Daarmee is gestart met de eerste fase van de sloop. Sloop en nieuwbouw worden gefaseerd uitgevoerd, zodat zittende huurders terug kunnen...

Lees verder

Start nieuwbouw De Lieverhof Nijkerk

Vandaag zijn de eerste vloerplaten geplaatst bij De Lieverhof in Nijkerk. Daarmee startte officieel de bouw van het project. Het woonwijkje ligt centraal in Nijkerk, op het voormalige ‘Nieboer-terrein’ aan de Vrijheidslaan. Er komen 29 nieuwe...

Lees verder

Prestatieafspraken 2019 getekend

Woensdag 5 december tekenden wij met de gemeente Nijkerk, de Alliantie en de huurdersorganisatie de prestatieafspraken voor 2019. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over verduurzaming, leefbaarheid en woonruimteverdeling voor de sociale huisvesting in...

Lees verder

Persoonlijk contact?