Vacature manager Bedrijfsvoering & Vastgoed

Ben jij onze nieuwe manager Bedrijfsvoering & Vastgoed?

WSN is op zoek naar een manager met passie voor de volkshuisvesting en interesse in maatschappelijke vraagstukken. Iemand die een brede, integrale kijk heeft op de thema’s bedrijfsvoering en vastgoed. Daarop een duidelijke, vernieuwende visie heeft en met enthousiasme weet te inspireren. Wij geloven in het werk- en denkvermogen van het team en in de individuele talenten van de medewerkers. Daarom leg je verantwoordelijkheden graag bij je mensen, zodanig dat zij ruimte ervaren voor zelfontplooiing. Je motto daarbij is: “fouten maken mag, maar uitproberen moet!”

In de dagelijkse gang van zaken ben je iemand die het vertrouwen van zijn/haar team heeft. Collega’s weten je snel op te zoeken omdat je graag samenwerkt, laagdrempelig en benaderbaar bent.

Je snapt dat het maatschappelijk veld continu in beweging is. Als coachend leider zie je het als jouw taak de teams vooruit te helpen. Hierin verbind je telkens vanuit het perspectief van onze huurders jouw team aan het nut, de noodzaak en de bedoeling van een ontwikkeling.

Je manifesteert je als een persoonlijkheid met brede algemene interesses en brede kennis binnen het werkveld. Juist deze integrale blik heeft WSN nodig om de organisatiebelangen te verbinden met die van partners in het netwerk. Binnen het netwerk pak je je rol als gesprekpartner. Mensen vinden je innemend en je komt hen altijd iets brengen. Je weet belangen goed uit te leggen en te verdedigen.

Opdracht

WSN is een actieve corporatie die midden in de samenleving staat. Een financieel gezonde organisatie die de afgelopen jaren fors in beweging is geweest om zichzelf toekomstbestendig te organiseren. Zodra jij je als nieuwe manager hebt geïnstalleerd, liggen er een aantal mooie opdrachten in het verschiet.

Op het gebied van bedrijfsvoering is het van belang om de planning- en controlcyclus te optimaliseren. Het team staat, nu de puntjes op de i: “hoe de bedrijfsvoering nog slimmer te organiseren?”. Dat heeft te maken met medewerkers in hun kracht zetten en het afmaken van processen. Daarnaast ligt er nieuw IT-beleid en dat vraagt om implementatie.

WSN heeft een forse ontwikkelopgave, die ertoe moet leiden dat de komende vijf jaar zo’n 600 nieuwe woningen worden toegevoegd aan haar bezit. Dit doet WSN met haar ervaren vastgoedteam dat bestaat uit ontwikkelaars, projectleiders en projectondersteuners. Hoewel WSN al tot een van de meest duurzame corporaties behoort, staat verdere verduurzaming hoog op de agenda.
Dit jaar staat een herijking van het strategisch voorraadbeleid in de planning en volgend jaar een nieuw ondernemingsplan.

Als manager van deze twee teams ben je iemand die integraal denkt en handelt en daarmee samenwerking bevordert. Je hebt een eigen visie en bent een sparringpartner voor de collega’s binnen de teams, maar ook voor de bestuurder en collega-manager.

Al met al een mooie setting, waarbij de organisatie staat, de toekomst helder is en financiële continuïteit geborgd is. We hebben jouw energie nodig om die volgende stap te zetten! De randvoorwaarden daarvoor zijn georganiseerd. We zijn benieuwd naar jouw toegevoegde waarde voor de organisatie.

Werving & selectie via: PublicSpirit.nl