Inkomen

Verhuist u naar een sociale huurwoning? Dan is het prettig als de huurprijs van deze woning past bij uw inkomen. Dit voorkomt dat u meer betaalt voor wonen dan u financieel kunt dragen. De inkomensgrenzen komen voort uit de Woningwet en wijzigen jaarlijks.

Veel gevraagd over Inkomen

Hoe weet ik welke inkomensgrens bij welke woning hoort?

Algemeen

Op WoningnetEemvallei zie je alleen de woningen waar je op basis van je verzamelinkomen voor in aanmerking komt.

Ik sta ingeschreven als woningzoekende en verdien meer dan € 40.765,00. Volgend jaar ga ik met pensioen en is mijn inkomen onder die grens, houd ik mijn inschrijfduur?

Algemeen

Ja, wij kijken pas naar uw inkomen op het moment dat wij u een woning aanbieden.

Wat betekent het verzamelinkomen?

Algemeen

Dit is het verzamelinkomen dat op uw inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst staat. Tel de inkomens van iedereen die met u mee verhuist bij elkaar op. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee, ongeacht hun leeftijd.
Het verzamelinkomen is het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3), verminderd met de persoonsgebonden aftrekposten. U vindt het verzamelinkomen op uw inkomensverklaring of voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst. De overheid verplicht de corporaties om van dit inkomen uit te gaan bij het toewijzen van een woning.

 

Ik heb geen inkomen. Moet ik wel een inkomensverklaring inleveren?

Algemeen

Ja, ook als u geen inkomen heeft, hebben wij een inkomensverklaring 2021 of de definitieve aanslag inkomstenbelasting, huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag 2021 van u nodig.

Waar kan ik een inkomensverklaring opvragen?

Algemeen

U kunt de inkomensverklaring 2021 of de definitieve aanslag inkomstenbelasting, huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag 2021 opvragen bij de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer (0800) 0543. U heeft daarvoor uw BSN-nummer nodig. Dit nummer vindt u op uw rijbewijs of identiteitsbewijs. Vraag de inkomensverklaring op tijd aan (levertijd 5 werkdagen).

Ook kunt u de inkomensverklaring opvragen met uw DigiD.