Aanpassingen Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een ziekte of beperking en ouderen de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Dit alles met als doel om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.

Op de website hulpmiddelenwijzer vind je een overzicht van alle mogelijke hulpmiddelen. Per middel wordt aangegeven waar ze bij kunnen helpen,  of ze vergoed worden of niet en wat de kosten ongeveer zijn. 

Veel gevraagd over Aanpassingen Wmo

Moet ik een Wmo-aanpassing verwijderen uit mijn woning nu ik de huur heb opgezegd?

Algemeen

Nee, die mag je gewoon laten zitten.

Ik wil medische aanpassingen aan mijn woning laten doen. Hoe kan ik dit regelen?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een ziekte of beperking en ouderen krijgen wat ze nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeenten. Zij bepalen welke aanpassing door hen wordt uitgevoerd, of je een eigen bijdrage moet betalen en hoeveel dat is. Wil je in jouw huurwoning een (medisch noodzakelijke) aanpassing laten doen? Neem dan contact op met het zorgloket van de gemeente Nijkerk om te controleren of zij de aanpassing vergoeden en/of uitvoeren.

Is je aanvraag goedgekeurd? Vraag dan aan je contactpersoon bij de gemeente of zij de aanpassingen die zij gaan doen, aan ons doorgeven.

Is je aanvraag niet goedgekeurd? Dan kun je de aanpassing misschien zelf maken en betalen? Hier heb je altijd wel eerst toestemming van ons voor nodig. Je kunt hiervoor een aanvraag voor aanpassingen in of aan je woning indienen

Ik wil graag een verhoogd toilet?

Algemeen

Op eigen kosten kun je een verhoogd toilet (laten) plaatsen. Daarvoor heb je wel toestemming nodig van WSN. Ga hiervoor naar Toestemming vragen voor zelf klussen. Een verhoogd toilet wordt niet vergoed vanuit de Wmo.