Zelf klussen

We snappen dat je je woning graag naar eigen smaak inricht. Voor kleine aanpassingen die makkelijk ongedaan te maken zijn, hoef je ons geen toestemming te vragen. Gaat het om grotere aanpassingen aan de binnen- of buitenzijde van je woning? Of waar een vergunning voor nodig is? Dan heb je altijd onze toestemming nodig. 

Vanzelfsprekend moet de aanpassing: 

  • vakkundig en veilig worden uitgevoerd.
  • geen overlast veroorzaken bij de buren. 
  • de verhuurbaarheid van de woning niet schaden. 

Ga je verhuizen? Dan kun je de veranderingen vaak ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. 

Veel gevraagd over Zelf klussen

Ik wil medische aanpassingen aan mijn woning laten doen. Hoe kan ik dit regelen?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een ziekte of beperking en ouderen krijgen wat ze nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeenten. Elke gemeente heeft eigen regels. Zij bepalen welke aanpassing door hen wordt uitgevoerd en ook of u een eigen bijdrage moet betalen en hoeveel dat is. Wilt u in uw huurwoning een aanpassing laten doen? Neem dan contact op met het zorgloket van de gemeente Nijkerk om te controleren of zij de aanpassing vergoeden en/of uitvoeren.

Is uw aanvraag goedgekeurd? Vraag dan aan uw contactpersoon bij de gemeente of zij de aanpassingen die zij gaan doen, aan ons doorgeven.

Is uw aanvraag niet goedgekeurd? Dan kunt u de aanpassing mogelijk zelf en voor eigen rekening realiseren. Vul voor het aanvragen van toestemming het aanvraagformulier zelf aangebrachte verandering in.

Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning in?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Nijkerk.

Heb ik toestemming nodig om zelf te klussen in mijn woning?

Algemeen

Voor grote klussen binnen of buitenshuis moet u altijd vooraf toestemming vragen. Hiervoor stuurt u ons een aanvraag voor een zelf aangebrachte verandering.

Wat zijn grote klussen?
1. wijzigingen waarvan u bij het verlaten van de woning overname door WSN wenst;
2. open haard;
3. wijziging van de indeling van de woning;
4. het aanbrengen of wijzigen van technische installaties (bijv. uitbreiding meterkast);
5. wijzigingen die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden;
6. wijzigingen waarvoor een bouwvergunning of melding is vereist.


Vakman inschakelen
Gaat het om bouwkundige verandering in of aan uw woning? Dan moet u die laten uitvoeren door een gediplomeerd vakman. Dat geldt ook voor een wijziging aan de installaties in de woning zoals de cv-, elektra- en gasinstallatie, waterleiding en riolering. Bij wijzigingen in de installaties van gas of elektra hebben wij een keuringsrapport nodig. Stuurt u dat aan ons op?

Omgevingsvergunning van de gemeente
Kijk zelf even op de website van de gemeente Nijkerk of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Is een omgevingsvergunning nodig? Stuur dan een kopie aan ons op. De kosten van de vergunning(en) zijn voor uw rekening. U mag pas starten met de klus nadat u de vergunning heeft ontvangen en toestemming van ons heeft gekregen. Als u geen toestemming krijgt van de gemeente, geven wij ook geen toestemming voor de klus.


Ik heb zelf aanpassingen aan mijn woning gedaan. Ik heb dit niet aangevraagd. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt alsnog toestemming vragen. Hiervoor stuurt u ons een aanvraag voor een zelf aangebrachte verandering.

Krijgt u geen toestemming voor de aanpassingen? Dan moet u de aanpassingen misschien verwijderen als u verhuist.

Onderhouden jullie de aanpassingen die ik zelf in mijn woning gedaan heb?

Algemeen

Nee, daarvoor bent u zelf verantwoordelijk. Ook het vervangen is voor uw eigen rekening.

Wanneer moet ik een vakman inschakelen voor een klus?

Algemeen

Gaat het om bouwkundige verandering in of aan uw woning? Dan moet u die laten uitvoeren door een gediplomeerd vakman. Dat geldt ook voor een wijziging aan de installaties in de woning zoals de cv-, elektra- en gasinstallatie, waterleiding en riolering. Bij wijzigingen in de installaties van gas of elektra hebben wij een keuringsrapport nodig. Stuurt u dat aan ons op?

Wanneer krijg ik een vergoeding als ik zelf veranderingen in of aan mijn woning heb gedaan?

Algemeen

WSN betaalt in een beperkt aantal gevallen een vergoeding aan een vertrekkende huurder, voor een verandering die men in de woning heeft aangebracht, mits de verandering in goede staat verkeert. Dit kan het geval zijn bij:

- garage
- aanbouw/uitbouw/serre;
- 2e toilet;
- velux dakraam;
- centrale verwarming;
- dubbel glas.

Voor het bepalen van de vergoeding wordt een afschrijvingstermijn gehanteerd van 15 jaar vanaf het moment dat de verandering is aangebracht. In bijvoorbeeld het zesde jaar na het aanbrengen van de goedgekeurde verandering wordt bij overname een vergoeding betaald van 9/15e van de kosten. Deze kosten worden uitgedrukt in het bedrag dat WSN voor het gebruikte materiaal zou hebben moeten betalen, zo mogelijk uitgedrukt per m2 of per m3.
Bij stenen garages en uitbouwen hanteren we een afschrijvingstermijn van 25 jaar.

Ik wil graag koken op elektra en niet meer op gas?

Algemeen

U mag een extra groep laten aanleggen voor het koken op elektra.
Hiervoor stuurt u ons een aanvraag voor een zelf aangebrachte verandering.

Let op: De gasaansluiting mag u niet verwijderen. Afdoppen is wel toegestaan.

Ik wil graag een laadpaal voor een elektrische auto. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Dat is afhankelijk van waar je de auto parkeert en waar je de laadpaal wilt plaatsen:

  1. Parkeer je de auto op de openbare weg, dan kun je bij de gemeente terecht voor informatie over het aanvragen van een laadpaal
  2. Parkeer je de auto op eigen terrein bij je woning en wil je de laadpaal hier plaatsen, dan heb je toestemming van WSN nodig en zijn de kosten voor eigen rekening. Voor het vragen van toestemming stuur je ons een aanvraag voor een zelf aangebrachte verandering. Het plaatsen van de laadpaal moet altijd uitgevoerd worden door een erkend installateur.