Planmatig onderhoud aan uw woning

Wij werken altijd aan de kwaliteit van onze woningen en het wooncomfort. We verbeteren de technische kwaliteit en passen de woningen aan naar de eisen van deze tijd. Per woning verschilt het wat we doen. In de Onderhoudsplanning vind je een overzicht van de voor dit jaar geplande werkzaamheden. Is jouw woning aan de beurt? Dan ontvang je vóór dat de werkzaamheden plaatsvinden informatie van ons.

Veel gevraagd over Planmatig onderhoud aan uw woning

Waar wordt dit jaar onderhoud aan de woningen uitgevoerd?

Daarvoor kunt u de onderhoudsplanning bekijken.

Binnenkort wordt de buitenkant van mijn huis geschilderd. Maar ik ga op vakantie. Wat kan ik doen?

U kunt bellen met het schildersbedrijf. U vindt de gegevens in de brief die u van ons ontving. De schilder maakt afspraken met u.

Er is iemand bij mij aan de deur (geweest). Hoe weet ik dat deze persoon namens jullie langskomt?

Als er onderzoek in de wijk en woning gedaan wordt, ontvangt u van ons een brief. Medewerkers, ook van de aannemer, kunnen zich legitimeren. Vraag gerust om die legitimatie en/of de brief. Vertrouwt u het niet? Bel dan met ons.

Er wordt binnenkort (planmatig) onderhoud aan mijn woning gedaan. Hoe gaat dat in zijn werk?

De aannemers gaan de wijk in om de woningen te bekijken. Dit doen zij om voor ons een prijs te maken voor het werk. Wij selecteren hierna de aannemer. Zodra bekend is wie de klus gaat doen, krijgt u een brief. Daarin staat wat er gaat gebeuren en bij wie u terecht kunt met vragen. Van de aannemer krijgt u ook bericht op welke datum ze bij u aan het werk gaan.

Ik heb na planmatig onderhoud problemen gekregen. Wat kan ik doen?

Neem contact met ons op. U vraagt naar de projectleider.

Mijn woning is geschilderd. De ramen zijn erg vies geworden. Wat nu?

De ramen mogen de eerste weken niet gewassen worden. De verf moet eerst drogen. Woon je in een flatgebouw en betaal je servicekosten voor het glazen wassen? Dan worden de ramen volgens het gewone schema gewassen. Woon je in een eengezinswoning? Was dan de ramen zelf. Wij komen daarvoor niet langs.

Wanneer wordt mijn cv-ketel vervangen?

Wij vervangen een cv-ketel na ongeveer 20 jaar. Alleen als de technische staat erg slecht is vervangen wij tussentijds.

Wanneer wordt planmatig onderhoud aan mijn woning uitgevoerd?

Woningstichting Nijkerk werkt continu aan de kwaliteit van de woningen. In de onderhoudsplanning staat wanneer welke werkzaamheden aan welke woningen worden uitgevoerd. Is uw woning aan de beurt, dan ontvangt u een brief met gedetailleerde informatie over de werkzaamheden.
In de onderhoudsplanning die hiernaast staat kunt u zien wat wij dit jaar aan welke woningen gaan doen.

Wat is een omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen. Met de omgevingsvergunning is de aanvraag van al die vergunningen vereenvoudigd.

Kan mijn keuken, badkamer of toilet worden vervangen?

Alleen als de technische staat erg slecht is vervangen we de toilet, badkamer of keuken. Bent u van mening dat dit het geval is? Neemt u dan contact met ons op. Dan komt een medewerker langs om dit te beoordelen. Keukens vervangen wij na ongeveer 20 jaar, badkamers en toiletten na ongeveer 35 jaar.