Wijziging burgerlijke staat

Gaat u samenwonen of trouwen of is uw relatie juist beëindigd? Of eindigt het huurcontract met de hoofdhuurder, bijvoorbeeld door overlijden of verhuizing? In die gevallen moet de tenaamstelling in uw huurcontract gewijzigd worden. Een verandering in de tenaamstelling vraagt u schriftelijk aan bij ons.

Veel gevraagd over Wijziging burgerlijke staat

Ik ga scheiden. Wie mag de woning blijven huren?

Algemeen

Door het huwelijk ben je beiden huurder van de woning. Dit blijft zo totdat de rechter de echtscheiding uitspreekt. De rechter bepaalt wie in de woning mag blijven wonen. Pas nadat de uitspraak is ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA) is de echtscheiding een feit en kun je bij ons een verzoek tot het wijzigen van de naam op de huurovereenkomst indienen. Gebruik hiervoor het formulier Beëindiging medehuuderschap. Met een Uittreksel persoonsgegevens BRP van de gemeente met daarop de woonhistorie en overige ingeschrevenen, toont de vertrekkende huurder aan op een ander adres te wonen

Komen jullie er voor de uitspraak van de rechter samen al uit? Dan kun je de beëindiging van het medehuurderschap al eerder aanvragen. 

Het is belangrijk om te weten dat er geen huurachterstand mag zijn op de datum dat één van de huurders van het contract afgehaald wil worden.