Medehuurder

Je bent medehuurder als je op de huurovereenkomst staat. De hoofdhuurder en medehuurder hebben dezelfde rechten en plichten. Ben je getrouwd of geregistreerd partner? Dan ben je automatisch medehuurder. 

Als je samenwoont is het goed om eens na te denken over de rechten van je partner of medebewoner. Sta je samen op het contract? Wat gebeurt er als een van beiden de woning verlaat? Hebben inwonende kinderen recht op de woning? 
 

Veel gevraagd over Medehuurder

Ik ga een geregistreerd partnerschap aan. Kan ik of mijn partner medehuurder worden?

Algemeen

Als je een geregistreerd partnerschap aangaat of trouwt, wordt je partner of echtgenoot automatisch medehuurder. We vragen je dit wel bij ons te melden met het formulier Aanvraag medehuurderschap. Zodoende zijn jullie allebei als huurder bekend bij ons en kunnen jullie beiden aanspraak maken op het huurcontract.

Is mijn partner medehuurder?

Algemeen

Als je getrouwd bent of geregistreerd partnerschap hebt, is je echtgenoot of geregistreerd partner automatisch medehuurder. We vragen je dit wel bij ons te melden met het formulier Aanvraag medehuurderschap. Zodoende zijn jullie allebei als huurder bekend bij ons en kunnen jullie beiden aanspraak maken op het huurcontract.

Ik ben gaan samenwonen. Kan mijn partner medehuurder worden?

Algemeen

Als je gaat samenwonen kan je partner medehuurder worden als jullie samen een gezamenlijke duurzame huishouding voeren. Dit houdt in dat jullie: 

 • minimaal 2 jaar samenwonen en minstens zolang bij de gemeente staan ingeschreven op dit adres.
 • de kosten van de huishouding delen en in de toekomst willen blijven samenwonen.
 • beiden in staat zijn om de huur te betalen. 

Dit alles kunnen jullie aantonen met documenten als een samenlevingscontract, Uittreksel persoonsgegevens BRP, gezamenlijke (bank)rekeningen of verzekeringen enz.

Voldoen jullie aan deze eisen? Gebruik dan het formulier Aanvraag medehuurderschap

Ik ga scheiden. Kan ik mijn medehuurder uitschrijven?

Algemeen

Door het huwelijk ben je beiden huurder van de woning. Dit blijft zo totdat de rechter de echtscheiding uitspreekt. De rechter bepaalt wie in de woning mag blijven wonen. Pas nadat de uitspraak is ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA) is de echtscheiding een feit en kun je bij ons een verzoek tot het wijzigen van de naam op de huurovereenkomst indienen. Gebruik hiervoor het formulier Beëindiging medehuuderschap. Met een Uittreksel persoonsgegevens BRP van de gemeente met daarop de woonhistorie en overige ingeschrevenen, toont de vertrekkende huurder aan op een ander adres te wonen

Komen jullie er voor de uitspraak van de rechter samen al uit? Dan kun je de beëindiging van het medehuurderschap al eerder aanvragen. 

Het is belangrijk om te weten dat er geen huurachterstand mag zijn op de datum dat één van de huurders van het contract afgehaald wil worden.

Ik ga trouwen. Kan ik of mijn partner medehuurder worden?

Algemeen

Als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, wordt je echtgenoot of geregistreerd partner automatisch medehuurder. We vragen je dit wel bij ons te melden met het formulier Aanvraag medehuurderschap. Zodoende zijn jullie allebei als huurder bekend bij ons en kunnen jullie beiden aanspraak maken op het huurcontract. 
Ik wil mijn zoon of dochter op het huurcontract laten zetten. Kan dat?

Algemeen

Alleen een kind dat 50 jaar of ouder is, onafgebroken bij zijn/haar ouders heeft gewoond en hier ook wil blijven wonen, kan medehuurder worden. Dit kun je aantonen met een historisch uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie.

Voldoe je aan deze voorwaarden? Gebruik dan het formulier Aanvraag medehuurderschap.

Als je met een inwonend familielid als een zoon of dochter een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert en van plan bent dit te blijven doen, kun je medehuurderschap voor dit familielid aanvragen. Dit houdt in dat jullie: 

 • minimaal 2 jaar samen op dit adres staan ingeschreven bij de gemeente. 
 • de kosten van de huishouding delen en in de toekomst willen blijven samenwonen.
 • beiden in staat zijn om de huur te betalen. 

Dit alles kunnen jullie aantonen met documenten als een samenlevingscontract, Uittreksel persoonsgegevens BRP, gezamenlijke (bank)rekeningen of verzekeringen enz.

Let op:
Bij een ouder/kind-relatie zal het lastig zijn om een duurzame gemeenschappelijke huishouding aan te tonen. Over het algemeen zal het kind immers - op den duur - uitvliegen.

Kan ik als mantelzorger aanspraak maken op de huurovereenkomst?

Algemeen

Als mantelzorger kun je alleen aanspraak maken op de huurovereenkomst als jullie samen een gezamenlijke duurzame huishouding voeren. Dit houdt in dat jullie: 

 • minimaal 2 jaar samenwonen en minstens zolang bij de gemeente staan ingeschreven op dit adres.
 • de kosten van de huishouding delen en in de toekomst willen blijven samenwonen.
 • beiden in staat zijn om de huur te betalen. 

Dit alles kunnen jullie aantonen met documenten als een samenlevingscontract, Uittreksel persoonsgegevens BRP, gezamenlijke (bank)rekeningen of verzekeringen enz.

Voldoen jullie aan deze eisen? Gebruik dan het formulier Aanvraag medehuurderschap

Kan mijn zoon of dochter medehuurder worden?

Algemeen

Alleen een kind dat 50 jaar of ouder is, onafgebroken bij zijn/haar ouders heeft gewoond en hier ook wil blijven wonen, kan medehuurder worden. Dit kun je aantonen met een historisch uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie.

Voldoe je aan deze voorwaarden? Gebruik dan het formulier Aanvraag medehuurderschap.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden, maar we hebben huurachterstand. Wat nu?

Algemeen

De huurachterstand moet u eerst samen afbetalen. Daarna kan het formulier huuropzegging wettelijke medehuur die op onze website staat worden ingevuld. Dit moet door u beiden ondertekend worden.
In het formulier staat welke papieren u verder mee moet sturen. De opzegtermijn is één maand.

Mijn partner en ik zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Algemeen

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, ben je als echtgenoot of geregistreerd partner automatisch medehuurder. We vragen je dit wel bij ons te melden met het formulier Aanvraag medehuurderschap. Dan zijn jullie allebei als huurder bij ons bekend en kunnen jullie beiden aanspraak maken op het huurcontract. 

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Kan ik medehuurder worden?

Algemeen

Als je niet bent getrouwd of geen geregistreerd partner bent, kun je alleen medehuurder worden als je samen een duurzame huidhouding voert. Dit houdt in dat jullie: 

 • minimaal 2 jaar samenwonen en minstens zolang bij de gemeente staan ingeschreven op dit adres.
 • de kosten van de huishouding delen en in de toekomst willen blijven samenwonen. 
 • beiden in staat zijn om de huur te betalen. 

Dit alles kunnen jullie aantonen met documenten als een samenlevingscontract, Uittreksel persoonsgegevens BRP, gezamenlijke (bank)rekeningen of verzekeringen enz.

Voldoen jullie aan deze eisen? Gebruik dan het formulier Aanvraag medehuurderschap

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Algemeen

Medehuurderschap is geen nieuwe verhuring volgens de Europese wetgeving. Daarom mag het toetsingsinkomen van beide huurders hoger zijn dan de wettelijke grens van € 40.765,00.

Wat is een duurzame gemeenschappelijke huishouding?

Algemeen

 • Jullie wonen minimaal 2 jaar samen op dit adres en staan minstens zolang bij de gemeente ingeschreven op dit adres.
 • Jullie delen de kosten van de huishouding en willen in de toekomst blijven samenwonen. 

Dit alles kunnen jullie aantonen met documenten als een samenlevingscontract, Uittreksel persoonsgegevens BRP, gezamenlijke (bank)rekeningen of verzekeringen enz. 

Kan de onderhuurder hoofdhuurder worden?

Algemeen

Nee, dat kan niet.
Aan het einde van de huurperiode verlaat de onderhuurder de woning, ook als u besluit niet meer zelf in de woning te wonen.
Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om de woning leeg en schoon op te leveren na opzegging van de woning.
De onderhuurder moet zelf zorgen voor andere woonruimte.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. We hebben een huurovereenkomst op naam van mijn ex en ik wil in de woning blijven. Wat kan ik doen?

Algemeen

Wij kunnen de huurovereenkomst op uw naam zetten als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Is dat niet het geval? Dan stellen wij als voorwaarde dat u minimaal 2 jaar een duurzaam gezamenlijke huishouding voerde. U kunt de aanvraag indienen door het formulier in te vullen en aan ons te sturen. In het formulier leest u welke papieren wij nodig hebben om uw aanvraag te behandelen. Voldoet u niet aan de gestelde voorwaarden? Dan moet uw ex-partner de huur opzeggen en kunt u niet in de woning blijven wonen.