Inwoning

Wilt u iemand bij u laten inwonen? Dan kunt u hiervoor een ‘verzoek tot inwoning’ doen. Of wij toestemming geven, hangt af van een aantal punten. Zo moet het aantal bewoners passen bij de grootte van de woning en mogen buren en buurtbewoners er geen last van hebben. Een inwoner is geen medehuurder en kan niet in de woning blijven wonen als u verhuist. Dit kan alleen als wij akkoord zijn gegaan met medehuurderschap. Inwonende (volwassen) kinderen zijn nooit medehuurder. Ook niet als zij een deel van de huur betalen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen wij hiervan afwijken. De afdeling Wonen beoordeelt of een uitzondering mogelijk is.

Veel gevraagd over Inwoning

Degene die bij mij inwoont verlaat de woning. Willen jullie dat weten?

Algemeen

Ja, wij ontvangen daarover graag bericht via e-mail of brief. Vermeld het adres, de naam van degene die vertrekt en de vertrekdatum.

Ik ben een inwonend kind en mijn vader/moeder is overleden. De huurovereenkomst staat op zijn/haar naam. Wat kan ik doen?

Algemeen

Gecondoleerd met het overlijden van uw ouder. Wij willen in een persoonlijk gesprek de situatie met u bespreken. Neem contact met ons op.

Ik heb toestemming inwoning van jullie. Kan ik huurder worden als de hoofbewoner vertrekt of overlijdt?

Algemeen

Nee, u heeft als inwonende geen recht om in de woning te blijven.

Ik wil iemand bij mij in laten wonen, is dit toegestaan?

Algemeen

U kunt pas iemand bij u in laten wonen als wij u daar schriftelijke toestemming voor hebben gegeven. Wilt u toestemming vragen? Neem contact met ons op.

Of wij toestemming geven, hangt af van: 

  • het aantal bewoners passend bij de grootte van de woning
  • mogelijke overlast voor buren en buurtbewoners.

Een inwoner is geen medehuurder en mag niet in de woning blijven wonen als u verhuist.

Ik verleen mantelzorg en ga tijdelijk inwonen bij een huurder van jullie, willen jullie dit weten?

Algemeen

Ja, u heeft van ons toestemming nodig voor inwoning. U kunt ons daarvoor een brief WSN, Van 't Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerkof e-mail info@wsn.nl sturen. Als alles in orde is, ontvangt u van ons een brief of e-mail waarin wij u toestemming geven voor inwoning. U kunt geen aanspraak maken op de huurovereenkomst als u inwoont.

Is inwoning van invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ja, het aantal personen op het adres en wat zij gezamelijk verdienen is van invloed of u recht heeft op huurtoeslag.
Controleert u dit zelf op de website van de Belastingdienst Toeslagen.

Willen jullie het weten als er iemand tijdelijk bij mij komt inwonen?

Algemeen

Ja, wij willen dat graag weten. Neem contact met ons op. Degene die komt inwonen kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst. Jij blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor de woning en wat er in de woning gebeurt. In het formulier lees je wat wij verder nodig hebben om de aanvraag in behandeling te nemen.