Tijdelijke huurkorting of huurgewenning

WSN heeft de wettelijke mogelijkheid om huurders die in de knel raken met hun huurbetaling, een tijdelijke huurkorting of huurgewenning te geven.

Tijdelijke huurkorting: huurbevriezing of huurverlaging
Bij de tijdelijke huurkorting kan het gaan om een tijdelijke bevriezing van de huur (de huur mag niet verhoogd worden) of een tijdelijke huurverlaging. Er kunnen diverse redenen zijn om tijdelijke huurkorting te verlenen: bijvoorbeeld het wegvallen van het inkomen of een deel hiervan (bijvoorbeeld na een scheiding) en de huurder heeft nog geen andere, qua huurprijs beter passende woning gevonden.

  • De regeling wordt afgesloten voor de duur van minimaal 1 maand tot maximaal 3 jaar.
  • De individuele huurder en WSN leggen samen vast welke vorm van korting wordt toegepast, voor hoe lang en onder welke voorwaarden.
  • Na afloop van de tijdelijke korting, kan WSN de huurprijs weer terugbrengen naar het oorspronkelijke niveau. Eventueel vermeerderd met de geldende wettelijk toegestane huurverhogingen gedurende de periode van de huurkorting.
  • Wanneer er langer dan 3 jaar een huurkorting nodig is, kan WSN beslissen om deze structureel te maken of de huurprijs weer terug te brengen naar het oorspronkelijke niveau. Eventueel vermeerderd met de huurverhogingen in de periode van 3 jaar. 

Huurgewenning
Als je naar een nieuwe huurwoning gaat waarvan de huurprijs hoger is dan wat je gewend bent, kun je huurgewenning krijgen. Dit houdt in dat je niet direct de eigenlijke huurprijs voor de nieuwe woning hoeft te betalen. Je begint dan met een lagere huur en die wordt in maximaal drie jaar in stappen verhoogd naar de afgesproken huur. Zo raak je in een rustiger tempo gewend aan de hogere huurprijs.

Denk je in aanmerking te komen voor een vorm van tijdelijke huurkorting? Neem contact op met een klantconsulent. 

Veel gevraagd over Tijdelijke huurkorting of huurgewenning

Wat is huurbevriezing en voor wie is het?

Algemeen

Normaal gesproken gaat de huur elk jaar op 1 juli wat omhoog. Bij sommige huishoudens met een laag inkomen is het mogelijk dat de huur niet omhoog gaat en dus gelijk blijft. Dat heet huurbevriezing. 

Wie komt in aanmerking voor huurbevriezing? 
Jaarlijks voor 1 mei ontvang je van WSN de brief met de voorgestelde huurverhoging vanaf 1 juli. Huurders die op dat moment minstens 6 maanden 'duur wonen' of na het bereiken van de AOW-leeftijd 'duur wonen' kunnen vanaf dan huurbevriezing aanvragen. Met 'duur wonen' wordt bedoeld: een relatief hoge huur bij een laag inkomen.

Denk je in aanmerking te komen voor huurbevriezing? Neem contact op met een klantconsulent.

Hoe kan ik huurbevriezing aanvragen?

Algemeen

Neem contact met ons op.

Wat is huurverlaging en voor wie is het?

Algemeen

Sommige huishoudens betalen relatief veel huur in verhouding tot hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat de huurprijs is gestegen tot boven de maximale huurprijs. Of omdat het inkomen is gedaald. Dan is het mogelijk dat wij de huur iets verlagen, zodat je huurtoeslag aan kunt vragen. Dit is huurverlaging.

Wie komt in aanmerking voor huurverlaging? 
Huurders die minstens 6 maanden 'duur wonen' of na het bereiken van de AOW-leeftijd 'duur wonen' komen in aanmerking voor huurverlaging. Met 'duur wonen' wordt bedoeld: een relatief hoge huur bij een laag inkomen. Huurverlaging kun je het hele jaar aanvragen en gaat in op de 1e dag van de maand van aanvragen. 

Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?

Algemeen

Neem contact met ons op.

Ik kan de huurverhoging niet betalen. Wat kan WSN voor mij betekenen?

Algemeen

WSN heeft de wettelijke mogelijkheid om huurders die in de knel raken met hun huurbetaling tijdelijk huurkorting of huurgewenning te geven. Lees hier meer over op de pagina Huurbevriezing of huurverlaging aanvragen.

Welke documenten moet ik meesturen bij een aanvraag voor huurbevriezing of huurverlaging?

Algemeen

Hoe weet ik wat mijn verzamelinkomen is?

Algemeen

Je verzamelinkomen, ook wel toetsinginkomen genoemd, is het totale bruto jaarinkomen van alle personen van 18 jaar en ouder in je huishouden. Je berekent je huidige verzamelinkomen eenvoudig op de site van de Belastingdienst.