Tijdelijke onderverhuur of huisbewaring

Als je tijdelijk een deel van je huis verhuurt, terwijl je er zelf ook woont, heet dat onderverhuur. Ben je voor langere tijd weg? Dan kun je in deze periode tijdelijk iemand in je huis laten wonen. Dit is huisbewaring. Voor zowel onderverhuur als huisbewaring heb je vooraf onze toestemming nodig.

Veel gevraagd over Tijdelijke onderverhuur of huisbewaring

Mag ik een deel van mijn huis onderverhuren als ik er ook zelf woon?

Algemeen

Mag ik een deel van mijn huis onderverhuren, als ik er zelf ook woon?

Dat mag alleen als je hier vooraf toestemming van ons voor hebt gekregen.

Om toestemming te kunnen krijgen, hebben we minimaal vier weken van tevoren, de volgende gegevens nodig:

  • de naam van de onderhuurder;
  • de onderhuurprijs;
  • de in- en uitgangsdatum van de onderhuurovereenkomst;

Wij laten je dan per e-mail of brief weten of je de toestemming krijgt.

Heeft onderverhuur invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ja dat zou kunnen. Neem daarom, voordat je gaat onderverhuren, eerst contact op met de Belastingdienst.

Is de onderhuurder een tijdelijke huurder van de woning?

Algemeen

Nee, de onderhuurder wordt geen huurder van de woning. Wij passen de huurovereenkomst ook niet aan. Jij blijft ook verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst, zoals de huurbetaling. Met de onderhuurder maak je zelf afspraken over bijvoorbeeld de betalingen. Je mag geen winstoogmerk hebben, de huur moet redelijk zijn en zeker niet hoger dan wat je aan ons betaalt. Ook de kosten voor zaken als gas, energie en water moeten redelijk zijn.

Niet vergeten om vooraf toestemming voor onderverhuur aan te vragen. Neem contact met ons op.

Kan een tijdelijke onderhuurder huurtoeslag ontvangen?

Algemeen

Nee, dat kan niet. De onderhuurder moet zich wel inschrijven op het adres. Onderhuur kan wel invloed hebben op jouw huurtoeslag als hoofdhuurder.

Wat gebeurt er als ik illegaal onderverhuur?

Algemeen

Als je geen toestemming hebt, en dus stiekem onderverhuurt, kan je huurovereenkomst ontbonden worden. Daarnaast krijg je een boete. Dat onderverhuur verboden is, staat in artikel 6.6. van onze Algemene Huurvoorwaarden.

Wat gebeurt er als er problemen zijn met de onderhuurder?

Algemeen

Dan doen wij niets. Wij bemiddelen niet. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid deze problemen zelf op te lossen. Als jouw onderhuurder overlast veroorzaakt, spreken wij jou daar op aan. Jij moet de onderhuurder hierover aanspreken of de onderhuur beëindigen.

Wat moet ik doen als ik de huurovereenkomst van mijn woning eerder wil stoppen dan de afgesproken periode voor onderverhuur?

Algemeen

Dan zeg je de huur op. Let op: je hebt een opzegtermijn van een maand. Je informeert zelf de onderhuurder. Deze persoon mag niet in de woning blijven wonen.

Kan ik iemand tijdelijk in mijn woning laten wonen?

Algemeen

Als je zelf langere tijd weg bent, kun je tijdelijk iemand in jouw woning laten wonen. Dit noemen wij huisbewaring.

Dit is mogelijk als je:

  • voor werk buiten de regio moet zijn;
  • voor studie buiten de regio moet zijn:
  • vanwege detentie afwezig bent;
  • vanwege een (wereld)reis afwezig bent.

Je hebt hier wel toestemming van WSN voor nodig. Vraag dit minimaal vier weken van te voren bij ons aan. Neem contact met ons op.

Moet ik me inschrijven op het adres waar ik tijdelijk woon in verband met huisbewaring?

Algemeen

Ja, je moet je bij de gemeente op dat adres inschrijven. De Belastingdienst moet door de hoofdhuurder geïnformeerd worden. De inwoning kan van invloed zijn op de huurtoeslag. Dit kun je nakijken op de website van de Belastingdienst.

Wanneer eindigt onderhuur of huisbewaring?

Algemeen

Onderhuur of huisbewaring vraag je altijd van te voren bij ons aan. Nadat er goedkeuring is verleend, eindigt dit uiterlijk weer op het vooraf afgesproken moment. Tenminste één maand voor het einde van deze periode laat je ons weten welke keuze je maakt: of je zegt de woning op of je gaat de woning weer zelf bewonen.