Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Een woning met een A-label is het meest energiezuinig. De woning is dan goed geisoleerd en stoot weinig CO2 uit. Een woning met een G label is het minst energiezuinig. Sinds 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de Energie-index.

Veel gevraagd over Energielabel

Hoe weet ik of mijn woning nog een oud Energielabel heeft of een nieuwe Energie-Index en hoe lang deze geldig is?

Algemeen

U vindt al deze informatie op de website zoek uw energielabel.

Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waar woningen aan horen te voldoen?

Algemeen

Die is er alleen voor nieuwbouwwoningen, die moeten minimaal voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Voor bestaande woningen bestaan geen eisen. Wij hebben ons tot doel gesteld om in 2020 ons bezit gemiddeld op Energie-Index 1,4 (label B) te brengen.

Verandert mijn huur door de invoering van de nieuwe Energie-Index?

Algemeen

Nee, de nieuwe Energie-Index heeft geen invloed op de huur die u betaalt.

Waar worden de Energie-Index en het Energielabel voor gebruikt?

Algemeen

Beide geven aan hoe energiezuinig een woning is. Ze zijn mede bepalend voor het aantal huurpunten van uw woning. De huurpunten worden ook berekend op basis van andere zaken, zoals oppervlakte en de WOZ-waarde van de woning.