Rookmelders verplicht per 1 juli

Vanaf 2003 waren rookmelders al in nieuwbouw verplicht. En vanaf 1 juli 2022 zijn ze voor iedere woning verplicht.

Alle ‘nieuwe’ WSN-woningen vanaf 2003 hebben een rookmelder. Daarbij zijn alle rookmelders waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, de afgelopen jaren vervangen door nieuwe rookmelders op netstroom.

De afgelopen jaren zijn alle WSN-woningen ouder dan 2003 door de firma Schoonderbeek voorzien van nieuwe rookmelders met een 10-jaars accu.

Het type rookmelder, de plaats in de woning en het aantal rookmelders per woning stemt Schoonderbeek, als dat nodig is, af met de brandweer.

De rookmelders worden, gelijktijdig met het onderhoud van de installaties in je woning, onderhouden en gecontroleerd. Daarnaast wordt er bijgehouden wat de uiterste levensduur van jouw rookmelder is en vervangt Schoonderbeek ze zodra dit nodig is.

Haal de rookmelder niet weg of plak ‘m niet af, want bij brand ben je dan misschien niet op tijd buiten.

Heb je een storing of een vraag over je rookmelder? Neem dan contact op met Schoonderbeek via (033) 245 25 17.