Mijn echtgenoot / partner en ik gaan scheiden / uit elkaar. Hoe werkt het met de huurovereenkomst?

Zijn jullie getrouwd of geregistreerd partners?
Door het huwelijk of geregistreerd partnerschap ben je beiden huurder van de woning en heb je beiden recht op de woning. De rechter bepaalt uiteindelijk wie in de woning mag blijven wonen. Pas nadat de rechterlijke uitspraak is ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA), kun je bij ons een verzoek tot het wijzigen van de naam op de huurovereenkomst indienen. Gebruik hiervoor het formulier beëindiging medehuurderschap. Met een Uittreksel persoonsgegevens BRP van de gemeente met daarop de woonhistorie en overige ingeschrevenen, toont de vertrekkende huurder aan op een ander adres te wonen. Komen jullie er voor de uitspraak van de rechter samen al uit? Dan kun je de beëindiging van het medehuurderschap al eerder aanvragen. Op de datum dat één van de huurders van het contract afgehaald wil worden, mag er GEEN HUURACHTERSTAND zijn.

Sta je als medebewoner op het huurcontract?
Je kunt bij ons een verzoek indienen tot het wijzigen van de naam op het huurcontract. Gebruik hiervoor het formulier beëindiging medehuurderschap. Ook in dit geval mag er GEEN HUURACHTERSTAND zijn op het moment dat de medehuurder van het contract afgaat.

Inwoner?
Als inwoner heb je niet de rechten zoals een huurder die heeft. Je hebt namelijk geen huurovereenkomst getekend. Wanneer een inwoner vertrekt, geef je deze wijziging door aan WSN. Neem contact met ons op. Deze persoon moet zichzelf laten uitschrijven bij de gemeente.