Wet eenmalige huurverlaging 2021

Deze wet regelt dat huurders met een hoge huur en een relatief laag inkomen eenmalig recht hebben op huurverlaging. Of je in aanmerking komt hangt af van je netto huur, je (gezamenlijk) inkomen en de samenstelling van je huishouden. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt voor eenmalige huurverlaging niet mee. Kom je qua huurprijs in aanmerking? Dan krijg je vóór 1 maart 2021 een brief van ons. Huurverlaging aanvragen kan eenvoudig via onze online tool Eenmalige huurverlaging aanvragen

Goed om te weten

 • Huurders in ‘de vrije sector’ (huurprijs boven € 752,33) komen niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.
 • Het kan zijn dat je na de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgt. Per saldo ga je er altijd op vooruit. 

Veel gevraagd over Wet eenmalige huurverlaging 2021

Hoe weet WSN mijn inkomensgegevens voor eenmalige huurverlaging?

De wet Eenmalige huurverlaging 2021 verplicht woningcorporaties om huurders met een huurprijs tussen € 633,25 en € 752,33 én een relatief laag inkomen, een huurverlaging te geven. Om deze wet uit te kunnen voeren, heeft de overheid geregeld dat de Belastingdienst ons informatie over inkomens verstrekt.

Welke gegevens zijn opgevraagd?
Uit ons eigen systeem weten wij welke huurders in de genoemde huurprijsklasse vallen. Omdat wij geen inkomensgegevens van huurders weten, heeft de overheid geregeld dat de Belastingdienst dit voor ons uitzoekt. Zij geven door welke huurders op basis van hun gezinsinkomen en gezinsgrootte recht hebben op zo’n verlaging.

Hoe zien de inkomensgegevens van de Belastingdienst eruit?
De Belastingdienst geeft niet aan ons door wat je precieze (gezamenlijk) inkomen is. Wij horen alleen of je gezamenlijke inkomen voldoet aan de voorwaarden voor eenmalige huurverlaging en met hoeveel personen je in huis woont. Voor de duidelijkheid: wij hebben dus GEEN exacte inkomensgegevens ontvangen.

Wat betekent de eenmalige huurverlaging voor de jaarlijkse huurverhoging op 1 juli 2021?

Dit jaar voert WSN bij geen enkele huurder een huurverhoging door. Hier lees je daar meer over. Voordat dit besluit genomen is, was al bekend dat huurders die eenmalige huurverlaging krijgen, in 2021 geen huurverhoging zouden krijgen.

Ik heb eenmalige huurverlaging gekregen. Moet ik dit doorgeven aan de Belastingdienst?

Ja, je moet je nieuwe huur en gewijzigde inkomen doorgeven aan de Belastingdienst via Toeslagen.nl. WSN geeft je huurverlaging ook door aan de Belastingdienst. 

Heeft eenmalige huurverlaging invloed op mijn huurtoeslag?

Ja, dat kan. De hoogte van je huurtoeslag hangt af van je inkomen, de samenstelling van het huishouden en de hoogte van de huur. Als je huurverlaging krijgt, moet je de nieuwe huur en je gewijzigde inkomen doorgeven aan de Belastingdienst via Toeslagen.nl. WSN geeft de nieuwe huurprijs ook door aan de Belastingdienst. 

Het kan zijn dat je door de huurverlaging minder huurtoeslag krijgt. Of juist meer. Je gaat er wel altijd op vooruit, omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur waar de huurtoeslag niets of slechts veertig procent van vergoed.

Om te weten hoeveel je huurtoeslag wijzigt, maak je een proefberekening op Belastingdienst.nl.

Welke documenten moet ik meesturen bij de aanvraag voor eenmalige huurverlaging?

 • Van alle bewoners van 18 jaar en ouder: Jaaropgave 2020 en recente salarisstroken, uitkeringsgegevens of verklaring van de boekhouder (voor ZZP-er). Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.
 • Een ondertekende huishoudensverklaring over de samenstelling van je huishouden (volledig en naar waarheid ingevuld) – download & print de Huishoudensverklaring WSN.

Als ik huurverlaging krijg. Met welk bedrag wordt mijn huur dan verlaagd?

Het bedrag waarmee wij de huur verlagen, hangt af van:

 1. de samenstelling van je huishouden
 2. de huidige huurprijs van je woning, zonder servicekosten
 3. het verwachte verzamelinkomen (inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee).

In de tabel Eenmalige huurverlaging 2021 zie je tot welk bedrag je huur wordt verlaagd.

Wanneer krijg ik reactie van WSN op mijn aanvraag voor eenmalige huurverlaging?

Je krijgt binnen drie weken een reactie van ons. Bij akkoord ontvang je dan ook meteen het huurverlagingsvoorstel.

Wanneer gaat de eenmalige huurverlaging in?

De eenmalige huurverlaging gaat in op de 1e dag van de 2e maand nadat je van ons het huurverlagingsvoorstel hebt ontvangen.

Dus: 

 • ontvang je het huurverlagingsvoorstel in februari ---> dan gaat de huurverlaging in op 1 april 2021
 • ontvang je het huurverlagingsvoorstel in maart ---> dan gaat de huurverlaging in op 1 mei 2021
 • enz. 

Tot wanneer kan ik eenmalige huurverlaging aanvragen?

Eenmalige huurverlaging kun je tot uiterlijk 31 december 2021 bij ons aanvragen. Dus heb je tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 te maken met een inkomensdaling voor een periode van tenminste 6 maanden, zorg dan dat je tijdig een aanvraag indient. 

Naar welk inkomen wordt gekeken voor de eenmalige huurverlaging?

Het toekennen van eenmalige huurverlaging gebeurt op basis van het gezamenlijke huishoudinkomen. Dit is het inkomen van alle personen van 18 jaar en ouder in het gezin. Het inkomen van thuiswonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee. Huurders die met hun inkomen over 2019 in aanmerking komen, ontvangen vanzelf van ons een huurverlagingsvoorstel.

Als je inkomen ná 2019 voor ten minste zes maanden lager is geworden, heb je misschien recht op eenmalige huurverlaging. Dit kun je eenvoudig uitzoeken en aanvragen via onze online tool Eenmalige huurverlaging aanvragen

Ik woon niet in een sociale huurwoning. Heb ik recht op eenmalige huurverlaging?

Nee, de eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning (huurprijs lager dan € 752,33). Is je netto huur (huur zonder servicekosten) lager dan € 633,25? Dan kom je ook niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.

Wie komt in aanmerking voor eenmalige huurverlaging?

De wet eenmalige huurverlaging is voor huurders van een sociale huurwoning met een hoge huurprijs (tussen € 633,25 en € 752,33) en daarnaast een relatief laag inkomen. Van de Belastingdienst weten wij welke huurders, op basis van hun inkomen in 2019, wel of niet voor deze regeling in aanmerking komen.

 • Huurders die in aanmerking komen,  krijgen vóór 1 maart van ons een brief met de huurverlaging, die ingaat op 1 april 2021.
 • Huurders die in 2020 en/of 2021 voor minstens 6 maanden te maken hebben gekregen met een inkomensdaling, moeten zelf nagaan of ze alsnog in aanmerking komen. Dit uitzoeken en aanvragen kan tot uiterlijk 31 december 2021 via de online tool Eenmalige huurverlaging aanvragen

De voorwaarden vind je ook in de Tabel eenmalige huurverlaging 2021. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.

Wat is de Wet eenmalige huurverlaging?

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet regelt dat huurders van een sociale huurwoning met een huurprijs tussen € 633,25 en € 752,33 en daarnaast een relatief laag inkomen, in 2021 voor één keer een huurverlaging krijgen. In de Tabel eenmalige huurverlaging 2021 zie je precies aan welke voorwaarden je moet voldoen.