BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Terugkoop

Heeft u uw woning gekocht van WSN via de Koopgarantregeling? Dan kopen wij hem van u terug als u gaat verhuizen.

Per 1/11/'18 verkoopt WSN geen woningen meer met Koopgarantkorting. In het verleden verkochtte Koopgarantwoningen, koopt WSN nog wel terug.

Vragen over Terugkoop

Categoriëen

Hoe wordt de terugkoopprijs van een Koopgarant woning berekend?

Per 1/11/'18 verkoopt WSN geen woningen meer met Koopgarantkorting. In het verleden verkochtte Koopgarantwoningen, koopt WSN wel terug.

Bij terugkoop, wordt de woning opnieuw getaxeerd.
Alles wat de woning in de markt meer of minder waard is geworden, wordt gedeeld.
De percentages die bij u van toepassing zijn, vindt u in de koopakte. Is de woning in waarde gestegen door wat u zelf verbouwd of verbeterd heeft? Dan ontvangt u dat deel van de waardestijging voor 100%. WSN deelt hier niet in mee.

Op de website van Stichting op Maat kunt u zelf een proefberekening maken.

Mag ik bij terugkoop zelf een taxateur uitkiezen?

Als u uw Koopgarantwoning wilt terugverkopen aan WSN, heeft u zelf de keuze uit een lijstje taxateurs.
WSN betaalt de taxatiekosten.
Wilt u liever de woning laten taxeren door een taxateur die niet op de lijst staat? Dat kan.
U betaalt dan zelf de taxatiekosten. Het is belangrijk dat de taxateur binnen een straal van 20km zijn kantoor heeft en niet eerder bij de verkoop, aankoop of financiering van de woning betrokken is geweest. 

Per 1/11/'18 verkoopt WSN geen woningen meer met Koopgarantkorting. In het verleden verkochtte Koopgarantwoningen, koopt WSN wel terug.

Ik wil mijn Koopgarant woning terugverkopen aan WSN. Wat moet ik doen?

Een verzoek om de woning terug te kopen, moet schriftelijk worden gedaan. Dit kan per post naar WSN, Van 't Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk of per mail info@wsn.nl. Een klantconsulent van WSN neemt dan contact met u op.

Per 1/11/'18 verkoopt WSN geen woningen meer met Koopgarantkorting. In het verleden verkochtte Koopgarantwoningen, koopt WSN wel terug.

Waarom verkoopt WSN huurwoningen?

Er zijn meer redenen waarom WSN een klein deel van haar woningen verkoopt. Door de opbrengst van de verkopen, kan WSN weer investeren in nieuwbouwwoningen. Ook vinden we het belangrijk dat er een mix is, tussen koop- en huurwoningen in een wijk. WSN verkoopt veel woningen in het onderste segment van de koopmarkt. Hierdoor krijgen ook mensen met een inkomen tussen de € 43.574,00 en € 58.582,16 de kans om een woning te kopen.

Persoonlijk contact?